Ren jord og anvendelsen

Når du indgår aftale om, at ren jord anvendes direkte i et projekt fx terrænregulering eller volde, skal du sikre:

I øvrigt gælder, at enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet og enhverv der anvender sådan jord skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Vil du vide mere om jordflytning kan du kontakte Team Affald i Næstved Kommune. Du kan ringe til os på tlf. 5588 5588 eller sende os en besked gennem digital post.

Send digital post (borger)
Send digital post (virksomhed)