Aflevering af erhvervsaffald

Der er regler for, hvordan en virksomhed skal håndtere deres erhvervsaffald. Vi har samlet informationerne her på siden, så du kan få viden om, hvordan affaldet skal sorters og hvor det skal afleveres.

Små affaldsmængder
Alle virksomheder kan benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Affald til genbrugspladserne skal kunne håndteres manuelt.

Der er særlige regler for aflevering af affald på genbrugspladsen når du er en virksomhed. 
Du kan læse mere om reglerne her

Store affaldsmængder
Hvis en virksomhed har større mængder af affald, kan den benytte en transportør eller en indsamler til at transportere affaldet til et godkendt behandlingsanlæg. Du kan ved at klikke her finde en liste over godkendte transportører og behandlingsanlæg.

Genanvendeligt affald
Affaldet skal sorteres på virksomheden, og virksomheden kan frit vælge blandt godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i Det Nationale Affaldsregister.

Du kan læse mere om Det Nationale Affaldsregister her

Affald til forbrænding
Virksomheder i Næstved Kommune skal aflevere deres forbrændingsegnede affald på Næstved- eller Slagelse Forbrændingsanlæg.

Læs mere Næstved Forbrændingsanlæg
Læs mere om Slagelse Forbrændingsanlæg

Affald til deponering
Affald til deponering skal afleveres på Faxe Miljøanlæg eller Forlev Miljøanlæg.

Læs mere om Faxe Miljøanlæg
Læs mere om Forlev Miljøanlæg

Hvis du skal bruge en deklaration af affald, som skal til deponering, skal du ansøge om det ved at udfylde et skema.

Du finder skemaet ved at klikke her.

Farligt affald
Mindre mængder farligt affald kan mod betaling afleveres på genbrugspladsen. Større mængder farligt affald til forbrænding eller deponering skal indsamles og behandles af virksomheder som fremgår af det nationale affaldsregister og som må modtage affaldsfraktionen.

Du kan ved at klikke her læse mere om farligt affald