Miljøscreening

Det er en god idé at have en indledende vurdering af, om der kan være problematiske stoffer i de byggematerialer, der skal bortskaffes. Det kan du gøre ved at undersøge hvornår bygningen er fra, og hvilke aktiviteter der har været i bygningen.

Bygninger fra perioden 1950-1977

Som bygherre har du pligt til at undersøge bygninger fra perioden 1950-1977 for PCB, inden du begynder at rive dem ned eller renovere dem. Er der PCB i bygningen, skal du følge reglerne for håndtering af forurenet affald. Resultatet skal du sende til kommunen, senest to uger inden du starter en nedrivning eller renovering.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare, om din bygning kan indeholde PCB. Dette krav gælder, hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

• omfatter udskiftning af termoruder,
• omfatter mere end 10 m2, eller
• giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

• er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
• har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Viser screeningen, at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og kortlægning til Team Affald, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Send digital post (borger)
Send digital post (virksomhed)

Disse oplysninger skal sendes til kommunen senest to uger, inden du starter en nedrivning eller renovering.

Du skal frasortere PCB-forurenet affald, og du må ikke blande det med andet affald.

Du kan læse mere om PCB, og hvad du skal gøre på www.pcb-guiden.dk