Miljøkortlægning

Hvis miljøscreeningen viser, at der højest sandsynligt er problematiske stoffer i dine byggematerialer, skal stofferne registreres nærmere. Det vil sige at der skal udtages prøver af fx maling eller fugemasse. Prøverne skal derefter analyseres på et laboratorium.

Miljøfarlige stoffer

Når du har fået identificeret de miljøskadelige stoffer i en bygning, skal de fjernes og bortskaffes. Det kaldes en miljøsanering. Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald fra renovering og nedrivning bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.