Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Team Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon 55 88 55 88

Telefontider
Mandag – Onsdag
Kl. 09.00-15.00

Torsdag
Kl. 09.00-17.00

Fredag
Kl. 09.00 – 13.00

Du kan også kontakte os ved at benytte vores selvbetjeningsløsning eller skrive til os gennem digital post.

Anmeld dit problem gennem vores selvbetjening ‘Min side’
Send digital post (borger)
Send digital post (virksomhed)

Såfremt du er utilfreds med kommunens sagsbehandling, kan du klage over den til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Tilsynet i Ankestyrelsen kan kontaktes via brev:

Ankestyrelsen,
7998 Statsservice

Telefon: 33 41 12 00
E-mail ast@ast.dk