Miljøproblematiske stoffer

Miljøproblematiske stoffer afgør om byggeaffaldet kan genanvendes, forbrændes, deponeres eller skal håndteres som farligt affald

Det er en god idé at have en indledende vurdering af, om der kan være problematiske stoffer i de byggematerialer, der skal bortskaffes. Det kan du gøre ved at undersøge hvornår bygningen er fra, og hvilke aktiviteter der har været i bygningen.

Følgende miljø og- sundhedsproblematiske stoffer kan i tilfælde findes i bygningsmaterialer: 

  • PAH
  • PCB
  • Kviksølv (Hg)
  • Bly (Pb)
  • Cadmium (Cd)
  • Zink (Zn)
  • Kobber (Cu)
  • Krom (Cr)
  • Nikkel (Ni)
  • Asbest

Det er en god ide at indlede et samarbejde med et firma eller personer med dokumenteret erfaring med identifikation, prøvetagning og håndtering af PCB og miljøproblematiske stoffer inden byggearbejdet påbegyndes.