Nyheder

Vi har fået ny affaldsordning i Næstved Kommune. Den gør det nemmere for dig at sortere både papir, småt pap, glas, metal og hård plast, mad- og restaffald tæt på din bolig.

I juli måned er der indsamlet:

476 tons madaffald
237 tons glas, metal og hård plast
316 tons papir og småt pap

Tak fordi du sorterer dit affald

Prøv vores chatbot
Affalds Anton

Vi tester stadig Anton så du kan derfor opleve at der måske mangler svar på dit spørgsmål.

Tak fordi du hjælper os med at gøre Affalds Anton endnu bedre.

Nyheder