Nyheder

Vidste du at 500 dåser indeholder aluminium nok til at fremstille en cykel?

I september måned er der indsamlet:

445 tons madaffald
200 tons glas, metal og hård plast
262 tons papir og småt pap
1052 tons restaffald

Tak fordi du sorterer dit affald.

Nyheder