Nyheder

Vi har fået ny affaldsordning i Næstved Kommune. Den gør det nemmere for dig at sortere både papir, småt pap, glas, metal og hård plast, mad- og restaffald tæt på din bolig.

I februar er der indsamlet:

386 tons madaffald
204 tons glas, metal og hård plast
206 tons papir og småt pap
892 tons restaffald

Det vil sige at 796 tons affald vil blive genanvendt i stedet for at ryge til forbrænding.

Tak fordi du sorterer dit affald

Prøv vores chatbot
Affalds Anton

Vi tester stadig Anton så du kan derfor opleve at der måske mangler svar på dit spørgsmål.

Tak fordi du hjælper os med at gøre Affalds Anton endnu bedre.

Nyheder