Forbrændingsegnet affald

Sortering
Forbrændingsegnet affald er affald, som er egnet og tilladt til forbrænding. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke genanvendeligt affald, deponeringsegnet affald, farligt affald eller affald omfattet af anden behandling.

Aflevering
Store affaldsmængder
Virksomhed med større mængder af forbrændingsegnet affald skal aflevere til:
Næstved Affaldsenergi, ved Fjorden 20, 4700 Næstved
Slagelse Affaldsenergi, Dalsvinget 11, 4200 Slagelse

Du skal selv sørge for afhentningen ved at vælge transportør eller indsamler som er i Energistyrelsens affaldsregister. Du kan ved at klikke her finde Energistyrelsens affaldsregister.

Små affaldsmængder
Alle virksomheder kan benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Det er ikke alle affaldstyper, der kan afleveres på genbrugspladserne og der skal betales gebyr ved benyttelse af genbrugspladserne. Du kan læse mere om reglerne ved at klikke her.