Deponeringsegnet affald

Sortering
Deponeringssegnet affald er affald, som er egnet og tilladt til at deponerer. Deponeringssegnet affald omfatter ikke genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, farligt affald eller affald omfattet af anden behandling.

Aflevering af store affaldsmængder

Virksomhed med større mængder af deponeringssegnet affald skal aflevere til:
Faxe Miljøanlæg
Forlev Miljøanlæg

Du skal deklarere affald, der skal deponeres. Det gør du ved at udfylde en deklarationsansøgning og sende den til Affaldplus. Du kan ved at klikke her finde deklarationsansøgningen.

Du skal selv sørge for afhentningen ved at vælge transportør eller indsamler som er i Energistyrelsens affaldsregister. Du kan ved at klikke her finde Energistyrelsens affaldsregister.

Aflvering af små affaldsmængder

Alle virksomheder kan benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Det er ikke alle affaldstyper, der kan afleveres på genbrugspladserne og der skal betales gebyr ved benyttelse af genbrugspladserne.

Du kan læse mere om reglerne ved at klikke her.