Regler for standplads og adgangsvej

I Næstved Kommune indsamler vi flere tons affald hver uge, og din skraldemand henter hvert eneste kilo. For at skraldemanden kan hente dine beholdere, er der nogle krav til din adgangsvej og pladsen, hvor du har beholderne stående. Det er vigtigt, at din adgangsvej lever op til reglerne for et godt arbejdsmiljø, så skraldemanden undgår uhensigtsmæssige løft og vrid.

Kravene til din adgangsvej og plads er ikke ændret i forbindelse med den nye affaldsordning, men hvis du er i tvivl om din adgangsvej eller standplads er korrekt, kan du på linket herunder læse mere reglerne.

Se regler for adgangsvej og standplads her

Ansøgning og mere information findes her: Affald hentes ved vej.

Læs mere om indretning og brug af dagrenovationssystemer her: At-vejledning

Du finder mere information om standpladsen og adgangsvejen under Pjecer og under Planer og regulativer.