Regler for standplads og adgangsvej

I Næstved Kommune indsamler vi flere tons affald hver uge, og din skraldemand henter hvert eneste kilo. Det er vigtigt, at din adgangsvej lever op til reglerne for et godt arbejdsmiljø, så skraldemanden undgår uhensigtsmæssige løft og vrid.

Se regler for adgangsvej og standplads her

Ansøgning og mere information findes her: Affald hentes ved vej.

Læs mere om indretning og brug af dagrenovationssystemer her: At-vejledning

Du finder mere information om standpladsen og adgangsvejen under Pjecer og under Planer og regulativer.