Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald indeholder ressourcer som kan anvendes igen. Affaldet kan dog samtidig også indeholde stoffer som kan være farlige for både mennesker og miljø. For at sikre kvaliteten i affaldet og undgå spredningen af farlige stoffer udarbejder Miljøstyrelsen løbende landsdækkende regler, der er gældende for både private og professionelle bygherrer, der vil renovere, ombygge eller nedrive en bygning eller anlægsarbejder.

Anmeldelse

Før du går i gang med at renovere, ombygge eller nedrive en bygning, er det vigtigt at have tjek på regler.
Du skal anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. 

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang når:

  • Dit byggearbejde omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller der bliver mere end et ton affald
  • Du skal fjerne asbestholdige materialer
  • Du skal af med farligt affald fx blyholdigt maling eller PCB
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder

Hvis bygningen er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB, som er en gruppe miljøfarlige stoffer.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selvom der er rådgivere, entreprenør eller håndværkere til at udfører arbejdet.

Du finder anmeldelsesskemaet til bygge- og anlægsaffald på www.bygningsaffald.dk

Farligt affald

I forbindelse med renoveringer og nedrivninger kan der være bygningsdele, der indeholder et eller flere stoffer som bly, PCB og kviksølv i så høje koncentrationer, at det bliver farligt affald.

Du kan ved at klikke her læse mere om farligt affald, og hvordan du håndterer det

Vejledninger og faktaark

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Zink i byggeriet

Bly i bygninger

Faktaark: Genanvendelse af sorteret uforurenet og forarbejdet bygge- og anlægsaffald

Miljøstyrelsens Byggeatlas og miljøproblematiske stoffer

Sådan sorterer du dit byggeaffald