Jordflytning fra husstande

Har du planer om at flytte jord væk fra din ejendom i forbindelse med om- eller tilbygning af dit hus, etablering af terrasse eller ny indkørsel, så skal du være opmærksom på følgende:

Mindre mængder jord

Du kan aflevere op til 1mjord pr. projekt til genbrugspladsen. Det gælder også jord fra ejendomme i områdeklassificeret områder. Jorden må ikke indeholde brokker, tegl og andet affald. Der kan ikke afleveres forurenet jord til genbrugspladsen.

Større mængder jord

Er der tale om større mængder jord, så vil jordflytningen typisk blive foretaget af en vognmand. Jordflytningen vil afhænge af om jorden er ren eller forurenet, omfattet af anmelderpligten m.m.. Du kan læse mere om dette i afsnittet om jordflytning fra byggeprojekter. Er du omfattet af anmelderpligten og vil du foretage anmeldelsen, kan du benytte www.jordweb.dk.