Genanvendeligt affald

Affald, der skal sorteres til særskilt genanvendelse efter Affaldsbekendtgørelsen er:

 • Glasaffald
 • Metalaffald
 • Plastaffald
 • Papiraffald
 • Papaffald
 • Madaffald
 • Haveaffald
 • Træaffald
 • Tekstilaffald
 • Mad- og drikkekartonaffald
 • Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Andet affald, der er egnet til materiale nyttiggørelse

Det skal bemærkes, at ovenstående er ikke en udtømmende liste over, hvad virksomhederne skal sortere.

Virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne for de 10 affaldstyper, samt mærke containere og beholdere med piktogrammer som fremgår af bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen.

Du kan læse i affaldsbekendtgørelsen, som du finder ved at klikke her.

Aflevering

Du skal selv sørge for afhentning og behandling af det genanvendelige affald ved at vælge en transportør, indsamler og et modtageanlæg som er i Energistyrelsens affaldsregister. Du kan også benytte en af de andre muligheder, der fremgår af § 24 i affaldsaktørbekendtgørelsen. I øvrigt skal du sikre en høj reel genanvendelse af affaldet. Du kan læse affaldsaktørbekendtgørelsen ved at klikke her.

Du kan ved at klikke her finde Energistyrelsens affaldsregister.

Ved små affaldsmængder

Alle virksomheder kan benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Det er ikke alle affaldstyper, der kan afleveres på genbrugspladserne og der skal betales gebyr ved benyttelse af genbrugspladserne.

Du kan læse mere om reglerne ved at klikke her.