Sommerhuse


Hvis du har sommerhus i Næstved Kommune, er du automatisk tilmeldt en affaldsløsning med en beholder til mad- og restaffald.

 • I sommerhalvåret, fra 1. marts til 31. oktober, tømmer vi beholderen hver 14. dag.
 • I vinterhalvåret, fra 1. november til 28. februar, tømmer vi beholderen én gang om måneden.

Hvornår får jeg hentet affald?
Vi har tidligere udsendt en folder til sommerhuse, hvor du kunne se alle dine tømningsdage. Desværre oplever vi at folderen ryger direkte i skraldespanden, og derfor har vi valgt ikke at udsende folderen længere.

Du kan se hvornår du får hentet affald i vores tømningskalender, som også kan downloades og printes.

Klik her for at finde din tømningskalender.

Genbrugsaffald (plast, mad- og drikkekartoner, glas, metal, papir og småt pap)

Dit genbrugsaffald skal afleveres ved en af de fælles genbrugsøer i området.

Storskrald

Du har mulighed for at få hentet storskrald hver 14. dag i dit sommerhus.

Hvis du ønsker at få hentet storskrald, skal du lave en bestilling på ‘Min side’, hvor du krydser af, hvilke typer affald der skal hentes. Her kan du også se næste dato for afhentning.

Du kan læse mere om storskrald på www.naestved-affald.dk/storskrald

Sommerhus med helårsstatus

Hvis du har et sommerhus med helårsstatus, henter vi dine sække til mad- og restaffalds en gang om ugen året rundt.

Får jeg penge tilbage i 2023 når min affaldsløsning ændrer sig?

Din affaldsordning er blevet ændret fra 1. november 2023, hvilket betyder at du vil få refunderet det resterende beløb for din sækkeløsning fra 1. november – 31. december.

Hvorfor tømmer skraldemanden ikke både min sæk og beholder?

Hvis der har været et overlap, så du både har sække og den nye beholder på din adresse, så vil skraldemanden kun tømme sækkene ved næste afhentning.

Årsagen skyldes, at sækkene skal udfases og dermed hentes for sidste gang. Du har samtidig fået refunderet penge fra 1. november – 31. december for din sækkeløsning, og derfor betaler du kun for tømning af én løsning.

Du kan se dine nye tømningsdage i vores app ‘NK Affald’ eller ved at klikke her. 

Hvor ofte bliver beholderne tømt?

Det er desværre ikke muligt, at få ugetømning med beholder.

Hvis du har tilladelse til helårsbeboelse i dit sommerhus, vil beholderen blive tømt hver 14. dag.

Hvis dit sommerhus derimod kun anvendes som fritidsbolig, så vil du få tømt:

  • I sommerhalvåret, fra 1. marts til 31. oktober, tømmer vi beholderhver 14. dag.

  • I vinterhalvåret, fra 1. november til 28. februar, tømmer vi beholderen én gang om måneden.

Jeg har sommerhus men ugetømning - kan jeg fortsætte med det?

Hvis du har tilladelse til helårsbeboelse i dit sommerhus, vil beholderen blive tømt hver 14. dag.

Hvis dit sommerhus derimod kun anvendes som fritidsbolig, så vil du få tømt:

  • I sommerhalvåret, fra 1. marts til 31. oktober, tømmer vi beholderhver 14. dag.

 • I vinterhalvåret, fra 1. november til 28. februar, tømmer vi beholderen én gang om måneden.

Det er desværre ikke muligt at få ugetømning med beholder.

Tidligere har det været muligt at få ugetømning med din affaldssække selvom dit sommerhus blev anvendt som fritidsbolig. Denne ordning eksisterer desværre ikke længere.

Hvis du mangler plads til dit affald kan du i stedet tilkøbe en ekstra beholder, som tømmes samtidig med din beholder til mad- og restaffald.

Skal jeg fortsat bringe mit genbrugsaffald?

Du skal fortsat bringe dit genbrugsaffald (papir, mad- og drikkekartoner, plast, metal og glas) til nærmeste genbrugsø.

Vil ændringen påvirke min renovationsregning?

Tømningsprisen for beholder er ca. 800 kr. billigere om året i forhold til sækkeløsningen. Dette skyldes bl.a. at sækkene bliver tømt ugentlig. Du vil efter ændringen er trådt i kraft få refunderet et beløb svarende til betaling for resten af 2023.

Hvor finder jeg reglerne for min standplads og adgangsveje?
Hvor meget fylder beholderen?

Størrelsen på vores 240 liter standardbeholder på er:

 • Beholderkrop bredde: 580 mm
 • Beholderkrop dybde: 740 mm
 • Beholderkrop højde: 1100 mm
 • Låg: 540 x 620 mm
 • Vægt: Cirka 14,5 kg

Lokalplan

Vi er bekendt med, at der i områdets lokalplan er begrænsninger i forhold til etablering af underlag. Vi er i dialog med kommunens planafdeling omkring en løsning, som kan tilgodese både lokalplan og den kommende ændring med beholder.

Så snart der er nyt i sagen, vil dette blive offentliggjort på denne side.

Jeg mangler plads til mit restaffald

Mangler du plads til dit restaffald, kan du vælge at tilkøbe en ekstra beholder til restaffald. Du kan bestille beholderen på ‘Min side’ eller ved at kontakte os.

Du kan også vælge at benytte en ekstra godkendt sæk, hvis dit behov er mere sæsonpræget.
Du kan læse mere om ekstra godkendte sække ved at klikke her.

Få besked om dine tømmedage

Hvis du gerne vil modtage besked omkring dine tømmedage, så kan du downloade vores affaldsapp ’NK Affald’ i App Store eller Google Play.

Klik her, hvis du vil læse mere om appen samt finde links til, hvor du kan downloade den. 

Appen kan også bruges som sorteringsguide og genvej til vores selvbetjeningsløsning.

Hvis du ikke har en smartphone eller ikke ønsker en app, så kan du fortsat finde en printvenlig kalender på vores hjemmeside under ’Min side’. Du finder ‘Min side’ ved at klikke her.

Hvad skal jeg gøre med de gamle sækkestativer?

Dine sækkestativer er din ejendom. Du kan derfor vælge at anvende dem til anden brug eller aflevere dem på genbrugspladsen eller til storskrald.

OBS: Det er kun stativer i metal som kan afleveres til storskrald. Sækkestativer med træbeklædning skal afleveres på genbrugspladsen.

Dine sækkestativer vil ikke blive afhentet i forbindelse med at den nye beholder leveres.

Bestil storskrald til afhentning af dit sækkestativ

Hvis du gerne vil af med dine gamle sækkestativer, har du mulighed for at bestille storskrald og få dem afhentet. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er muligt at aflevere sækkestativer i metal.

Sækkestativer med træbeklædning skal i stedet på genbrugspladsen, da disse ikke kan medtages i storskraldsordningen.

Du bestiller afhentning af storskrald på www.naestved-affald.dk/storskraldsordning

Sorteringsguide på engelsk og tysk

Får du udenlandske gæster eller lejere i dit sommerhus? Vores sorteringsvejledning er oversat til engelsk og tysk og kan downloades her:

Sorteringsvejledning på engelsk

Sorteringsvejledning på tysk