Glas

JA TAK TIL

Glasflasker

Vinflasker

Emballageglas

Konservesglas

Syltetøjsglas

Drikkeglas

NEJ TAK TIL

Keramik

Porcelæn

Spejle

Vinduesglas

Stentøj (for eksempel ildfaste fade)

Sorteret glas skal ikke i poser. Glasset skal være tømt og skrabet for madrester for at kunne blive genbrugt. Hust at tage låget af, da det skal i beholderen til metal.

Keramik og porcelæn må ikke komme i beholderen til glas, da det forurener glasset og kan ødelægge hele det indsamlede læs i skraldebilen. Disse typer affald skal i stedet afleveres til storskrald eller på genbrugspladsen.

 

Hvad bliver glasaffald til?

Glas laves af meget fint sand. Det kræver syv gange så meget energi at smelte sand om til glas, som det gør at genbruge glas.

Der går samtidig kun ganske lidt glas til spilde, når det genanvendes til nye glas, og derfor kan dine brugte flasker og konservesglas bruges igen og igen. 

Når du sorterer glas, bliver det smeltet om til nyt glas. På den måde sparer vi både den energi, det koster at producere nyt glas og råstoffer i form af sand, som glas er produceret af.