Fritagelse

Du kan søge om dispensation til delvis eller fuld fritagelse for dagsrenovationsordningen.

Delvis fritagelse

Du kan søge om delvis fritagelse for affaldsgebyr, hvis du er flyttet fra din ejendom, der er sat til salg.
Delvis fritagelse indebærer at der fortsat betales grundgebyr og genbrugspladsgebyr.

Fuld fritagelse

Private borgere og grundejere kan ikke fritages for dagrenovationsordningen; dog kan der, i særlige tilfælde dispenseres herfra. Du kan søge om fuld fritagelse, hvis:

  • Ejendommen er ubeboet på grund af midlertidig fraflytning i minimum 6 mdr.
  • Ejendommen er brændt ned (ejendommens tilstand skal være registreret i BBR)
  • Ejendommen er revet ned (ejendommens tilstand skal være registreret i BBR)

Du kan søge om dispensation ved at sende os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.