Fritagelse

Du kan søge om dispensation til delvis eller fuld fritagelse for affaldsordningen. Det er ikke muligt at ansøge med tilbagevirkende kraft. 

Delvis fritagelse

Du kan søge om delvis fritagelse for affaldsordningen, hvis du er flyttet fra din ejendom, der er sat til salg. Ejendommen skal være ubeboet og salget skal være offentligt. Det er ikke muligt at få delvis fritagelse, hvis du sælger din ejendom privat.

Delvis fritagelse indebærer, at der fortsat betales grundgebyr og genbrugspladsgebyr. Det er derfor kun affaldsordningerne, som du ikke skal betale for. 

Fuld fritagelse

Private borgere og grundejere kan ikke fritages for affaldsordningen. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfra, hvis du er fraflyttet folkeregisteradressen. Du kan søge om fuld fritagelse hvis:

  • Ejendommen er ubeboet på grund af midlertidig fraflytning i minimum 6 måneder
  • Ejendommen er brændt ned (ejendommens tilstand skal være registreret i BBR)
  • Ejendommen er revet ned (ejendommens tilstand skal være registreret i BBR)

Du kan søge om dispensation ved at sende os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.

Hvis der sker ændringer af overstående forhold f.eks. salg af ejendom eller genopbygning af ejendom, så denne igen kan anvendes til beboelse, skal Næstved Kommune informeres om dette.

Du kan læse mere om fritagelse i regulativet for husholdningsaffald i §28.1, som du finder ved at klikke her.