Haveaffald

JA TAK TIL...

Blade

Grene

Græs

Planter

NEJ TAK TIL...

Trærødder og stød

Jord med græs

Græstørv

Havejord

Nedfaldsfrugt

Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller i en beholder/ container. Du kan købe papirsække i havecentre og hos nogle supermarkeder. Du kan aflevere 6 enheder per gang. 1 enhed svarer til 1 bundt, 1 sæk eller ca. 100 liter i beholder/container. Bundter må højst være 1 meter lange. Grene må højst være 10 cm tykke.

Hvis du ønsker at anvende en beholder, så kontakt Team Affald på tlf. 5588 5588 for information om beholdere til haveaffald. Husk at mærke din beholder med ordet “Haveaffald” når du har anskaffet den, så skraldemanden tydeligt kan se, at beholderen indeholder dette. Hvis dette ikke står på, har han lov til at afvise den.

OBS: Du må ikke bruge papirsække, der er mærket med ordet ‘Restaffald’ eller ‘Dagrenovation’.

Haveaffaldet bliver hentet én gang om måneden fra og med april til og med november. Er du tilmeldt ordningen, kan du finde afhentningsdagen her: Min side

Prisen for haveaffaldsordningen i 2021 er 415,55 kr.

Rødder og stød kan du aflevere på genbrugspladsen.

Placering af haveaffald
Dit haveaffald skal være placeret på egen grund ved skel mod vej, så det er let tilgængeligt for afhentning.
Du kan ved at klikke her læse mere om reglerne for placering af haveaffald.

Tilmeld dig her
Du kan tilmelde dig vores haveaffaldsordning ved at kontakte os på tlf. 5588 5588