Haveaffald

JA, TAK TIL...

Blade

Grene

Græs

Planter

NEJ, TAK TIL...

Trærødder og stød

Du skal i stedet aflevere rødder og stød på genbrugspladsen.
Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller i en beholder/ container. Du kan aflevere 6 enheder per gang. 1 enhed svarer til 1 bundt, 1 sæk eller ca. 100 liter i beholder/container. Bundter må højst være 1 meter lange. Grene må højst være 10 cm tykke.

Haveaffaldsordningen løber fra april til og med november. Prisen for afhentning i 2019 er 321,05 kr.

Tilmeld dig her

Du kan tilmelde dig vores haveaffaldsordning ved at kontakte os på tlf. 5588 6180