Haveaffald

JA TAK TIL

Blade

Grene

Græs

Planter

NEJ TAK TIL

Trærødder og stød

Jord med græs

Græstørv

Havejord

Nedfaldsfrugt

Gadeopfej

Du kan aflevere seks enheder per gang. En enhed svarer til et bundt, en sæk eller ca. 100 liter i beholder/container. Bundter må højst være en meter lange. Grene må højst være 10 cm tykke.

Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller komme det i en beholder/container. Du er velkommen til at anvende en gammel affaldsbeholder fra vores tidligere ordninger eller selv købe en. Vær blot opmærksom på at beholderen skal være CE-godkendt, så vores skraldebiler kan tømme den.

Kontakt os på affald@naestved.dk eller telefon 5588 5588, hvis du ønsker at benytte en beholder eller container til haveaffald. 

Husk at mærke din beholder med ordet “Haveaffald”, når du har anskaffet den, så skraldemanden tydeligt kan se, at beholderen indeholder dette. Hvis dette ikke står på, har han lov til at afvise den.

OBS: Du må ikke bruge papirsække, der er mærket med ordet ‘Restaffald’ eller ‘Dagrenovation’. Det skal være papirsække beregnet til haveaffald.

Prisen for haveaffaldsordningen i 2024 er 1.009 kroner (årligt).

Haveaffaldet bliver hentet én gang om måneden fra og med april til og med november. Er du tilmeldt ordningen, kan du finde afhentningsdagen her: Min side

Haveaffald afhentes på en fast dag én gang om måneden, og kan hentes i tidsrummet fra kl. 7-18. Vi anbefaler derfor, at du sætter dit haveaffald frem til skel aftenen før, da skraldemanden ikke kommer tilbage hvis affaldet er sat for sent frem til afhentning. 

Tilmeld dig her

Du kan tilmelde dig haveaffaldsordningen på www.naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller
ved at kontakte Næstved Kommune på telefon 5588 5588.

Dit haveaffald skal være placeret på egen grund ved skel mod vej, så det er let tilgængeligt for afhentning.
Du kan ved at klikke her læse mere om reglerne for placering af haveaffald.

Afbrænding af haveaffald

Det har tidligere været tilladt at brænde haveaffald af i landzone om vinteren. Det er ikke længere tilladt som følge af affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2021, da alt bioaffald skal indsamles til genanvendelse.

Det er dog tilladt at brænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområde den 23. juni på sankthansaften. Afbrænding af haveaffald må dog kun finde sted, hvis det kan ske uden gener for naboejendomme og følger brandmyndighedens gældende anvisninger.