Restaffald

JA TAK TIL

Pizzabakker

Emballage med madrester

Fedtet og snavset papir og pap

Bleer

Støvsugerposer (skal emballeres i pose med knude)

Kattegrus og hundeposer

Vatpinde

Gavepapir

Dyrestrøelse (fra f.eks. kaniner og marsvin)

Aske og grillkul (skal være afkølet og i lukkede poser)

NEJ TAK TIL

Madaffald

Genanvendelige materialer som for eksempel metal, glas, plast, pap eller papir

Farligt affald

Elektronik og batterier

Mad- og drikkekartoner (f.eks. mælke- og juicekartoner, sodavandsbæger, kartoner fra madlavningsfløde m.m). skal til mad- og drikkekartoner

Blød plast (f.eks indkøbsposer og plastfolie) skal til plast

Hvad bliver restaffaldet til?

Når du sorterer dit affald, kan meget blive genanvendt – men ikke det hele. Restaffald er det affald, vi endnu ikke kan genanvende og som derfor bliver brændt og efterfølgende omdannet til varme.

Slå knude på posen

Restaffald skal i plastikposer. Sørg for ikke at overfylde posen og slå en knude på den. Smid posen ud forsigtigt, så der ikke går hul på den, og væsker og rester løber ud. Så kan du undgå lugtgener, fluer og maddiker i din beholder. Sæt gerne skraldespanden i skyggen.

Sørg for ikke at overfylde posen, så den kan komme ud af beholderen igen, når skraldemanden tømmer den.