Farligt affald

JA TAK TIL

Husholdningsbatterier

Blæk- og printerpatroner

Elpærer

Gift til skadedyr

Kemikalierester

Lightere

Malingrester

Olie fx motor-, gear- og smøreolier

Plantegift

Spraydåser

Neglelak og neglelakfjerner

Småt elektronikaffald (for eksempel cykellygter, eltandbørster og mobiltelefoner)

NEJ TAK TIL

Fyrværkeri og krudt

Kanyler, medicinrester- og emballage (skal afleveres på apoteket)

Våben, knive og skarpe genstande

Patroner og ammunition

Større batterier (for eksempel bilbatterier og akkumulatorer)

Trykflasker (for eksempel gaspatroner til grill og gasbrændere)

Radioaktivt affald

Keramik og glasskår

Selvantændelige klude

Farligt affald er affald, der kan gøre skade på miljøet, hvis det ikke får den rigtige behandling. Det kan være maling, kemikalier og spraydåser.

Du kan aflevere farligt affald derhjemme. Affaldet skal afleveres i den udleverede miljøkasse, som du har mulighed for at få hentet hver 14. dag ved bestilling. Der gælder særlige regler for aflevering af farligt affald, da det som navnet antyder ikke er ufarligt og kan skabe problemer, hvis det for eksempelvis kommer i kontakt med andet affald.

Farligt affald skal være i original emballage eller emballage, hvor det tydeligt fremgår, hvad eksempelvis flasken/bøtten indeholder. Låget skal være skruet på, så der ikke spildes farligt affald. Flasker, bøtter og dunke skal stilles op i kassen. Flydende farligt affald må ikke blandes.

Farligt affald, som ikke må komme i miljøkassen eller som er for stort til miljøkassen skal på genbrugspladsen. Stort elektronik skal til storskrald eller på genbrugspladsen. Bilbatterier og skarpe genstande må ikke komme i miljøkassen. De skal i stedet på genbrugspladsen. Din miljøkasse må maks. veje 4 kg – inklusiv kasse. 

Batterier og elpærer skal i hver sin klare pose på maks. 4 liter. Husk at binde knude på. De to typer affald må ikke blandes med hinanden eller andet farligt affald.

Du kan finde sorteringsvejledningen til farligt affald her

Hvad sker der med mit farlige affald?

Farligt affald bliver behandlet hos specialister. Her bliver det:

  • Brændt under høje temperaturer, så giftstoffer ikke skader efterfølgende. Forbrændingen giver varme og elektricitet.
  • Sendt til anlæg, hvor man udsætter affald for kemisk behandling (eller deponerer det under sikre forhold).
  • Helt eller delvist genanvendt. Det gælder eksempelvis sparepærer, hvor op til 98 procent af materialerne kan genanvendes.