Madaffald

JA TAK TIL

Tilberedt og ikke-tilberedt mad

Kartoffel- og gulerodsskræller

Grøntsager og frugt

Knogler og ben fra kød

Fjerkræ og fisk

Skaller fra æg og nødder

Afskårne blomster og blomsterløg

Brugt køkkenrulle

Kaffefiltre og teposer

NEJ TAK TIL

Haveaffald

Bleer

Kattegrus

Emballage fra madvarer – også selvom der er madrester i

Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage som eksempelvis blødt plast skal i beholderen til plastaffald, mens glasemballage skal beholderen til glas.

Haveaffald skal på genbrugspladsen. Du kan også tilmelde dig vores indsamling af haveaffald, så får du hentet haveaffaldet ved din bolig.

Slå knude på posen

Madaffald skal i plastikposer. Du skal blot bruge almindelige skraldeposer af plast, ligesom dem du bruger til restaffald. Sørg for ikke at overfylde posen – og slå en knude på den. Smid posen ud forsigtigt, så der ikke går hul på den, og væsker og rester løber ud. Så kan du undgå lugtgener, fluer og maddiker i din beholder.

Sæt gerne skraldespanden i skyggen. Sørg for ikke at overfylde posen, så den kan komme ud af beholderen igen, når skraldemanden tømmer den.

Hvad bliver madaffaldet til?

Når du sorterer madaffald, bliver det bliver til kompost til landbruget og biogas til energiproduktion. Du kan herunder se en video med madaffaldets vej fra dit køkken til genanvendelse.