Madaffald

JA TAK TIL

Tilberedt og ikke-tilberedt mad

Kartoffel- og gulerodsskræller

Grøntsager og frugt

Knogler og ben fra kød

Fjerkræ og fisk

Skaller fra æg og nødder

Afskårne blomster og blomsterløg

Brugt køkkenrulle

Kaffefiltre og teposer

NEJ TAK TIL

Haveaffald

Bleer

Kattegrus

Emballage fra madvarer – også selvom der er madrester i

Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage som eksempelvis blødt plast skal i beholderen til plastaffald, mens glasemballage skal beholderen til glas.

Haveaffald skal på genbrugspladsen. Du kan også tilmelde dig vores indsamling af haveaffald, så får du hentet haveaffaldet ved din bolig.

Slå knude på posen

Madaffald skal i plastikposer. Du skal blot bruge almindelige skraldeposer af plast, ligesom dem du bruger til restaffald. Sørg for ikke at overfylde posen – og slå en knude på den. Smid posen ud forsigtigt, så der ikke går hul på den, og væsker og rester løber ud. Så kan du undgå lugtgener, fluer og maddiker i din beholder.

Sæt gerne skraldespanden i skyggen. Sørg for ikke at overfylde posen, så den kan komme ud af beholderen igen, når skraldemanden tømmer den.

Hvad bliver madaffaldet til?

Når du sorterer madaffald, bliver det til kompost til landbruget og biogas til energiproduktion. For eksempel kan 1 kg madaffald kan blive til 33 timers strøm. Du kan herunder se en video med madaffaldets vej fra dit køkken til genanvendelse.

Kan jeg få flere grønne poser?

Der bliver ikke udleveret flere grønne poser i Næstved Kommune. Når du ikke har flere grønne poser (udleveret i 2018) , skal du blot købe almindelige skraldeposer af plast. Du kan fx bruge samme type skraldeposer som dem du bruger til restaffald.

Skal jeg anvende poser, der er bionedbrydelige?

Du skal anvende poser af plast til dit madaffald.

De bionedbrydelige poser går nemlig nemt i stykker i processen på behandlingsanlægget, og mikroplast risikerer derfor at komme med videre på landbrugsjord når resterne fra madaffaldet bliver brugt som gødning. Trods navnet, så er  bioposerne nemlig lavet af op til 70% plast.

De grønne poser (udleveret i 2018) til madaffald fra Næstved Kommune er lavet af genbrugsplast og ikke af bionedbrydeligt materiale. Plastposerne bliver i forhold til bioposerne frasorteret uden at små stykker kommer med videre, og poserne ryger til forbrændingen. Her bliver de omdannet til varme.

Når du ikke har flere grønne poser skal du blot købe almindelige skraldeposer af plast. Du kan fx bruge samme type skraldeposer som dem du bruger til restaffald.