Madaffald

JA, TAK TIL...

Tilberedt og ikke tilberedt mad

Kartoffel- og gulerodsskræller

Grøntsager og frugt

Knogler og ben fra kød

Fjerkræ og fisk

Skaller fra æg og nødder

Afskårne blomster og blomsterløg

Brugt køkkenrulle

Kaffefiltre og teposer

NEJ, TAK TIL...

Haveaffald

Bleer

Kattegrus

Emballage fra madvarer – også selvom, der er madrester i

Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage skal i beholderen, der har et rum til hård plast, glas og metal. Haveaffald skal på genbrugspladsen. Du kan også tilmelde dig vores indsamling af haveaffald, så får du hentet haveaffaldet ved din bolig.

Hvad bliver madaffaldet til?

Når du sorterer madaffald, bliver det bliver til kompost til landbruget og biogas til energiproduktion.

Slå knude på posen

Madaffald skal i plastikposer. Sørg for ikke at overfylde posen og slå en knude på den. Smid posen ud forsigtigt, så der ikke går hul på den og væsker og rester løber ud. Så kan du undgå lugtgener, fluer og maddiker i din beholder. Sæt gerne skraldespanden i skyggen.

Sørg for ikke at overfylde posen, så den kan komme ud af beholderen igen når skraldemanden tømmer den.