Offentlige genbrugsøer

Du har mulighed for at aflevere genbrugsaffald på en af kommunens offentlige genbrugsøer. Genbrugsøerne er kun til genbrugsaffald (glas, metal, hård plast og papir).

Du kan ikke aflevere mad- og restaffald. Dette skal i stedet i din skraldespand derhjemme eller afleveres i godkendte sække på genbrugspladsen.

Du kan ved at klikke her læse mere om godkendte sække.

Hvis du bor i Næstved midtby, er der områder, hvor skraldebilen som henter genbrug ikke kan komme til. Hvis du kun har en skraldespand til mad- og restaffald ved din ejendom, baggård eller affaldsskur, bor du i ét af disse områder. Dit genbrugsaffald skal derfor bringes til én af de offentlige genbrugsøer.

Du kan herunder finde en oversigt over, hvor der er placeret en genbrugsø tættest på dig.