Jeg bor i byen

Næstved Kommune er opdelt i en byzone og en landzone. Her kan du se, hvilke muligheder der er for at få hentet affald, når du bor i villa, rækkehus eller etagebolig i byzonen.

Mad- og restaffald

Hvis du har en todelt beholder til mad- og restaffald, tømmer vi den hver 14. dag. Både mad- og restaffaldet skal i skraldeposer af plast, inden det kommer i beholderen. Husk at slå knude på posen.

Hvis du har en fælles løsning med affaldscontainere, kan der være forskellige muligheder i forhold til, hvornår de bliver tømt. Henvend dig til dit boligselskab, forening eller vicevært for at få flere oplysninger om, hvornår affaldet tømmes.

Hvilke poser skal jeg bruge til madaffald?

Du skal bruge poser af plast, da anlægget som modtager madaffaldet til behandling af madaffald kan sortere poserne af plast fra. Dit madaffald bliver til ny energi i form af biogas, og restproduktet køres ud som gødning på markerne.

Genbrugsaffald – metal/glas & plast/mad- og drikkekartoner samt papir/småt pap

Din beholder til metal/glas er todelt. Det ene rum er til metal og det andet rum er til glas. Beholderen er på 240 liter, og vi tømmer den hver 8. uge.

Din beholder til plast/mad- og drikkekartoner samt papir/småt pap er også todelt. Denne beholder er ligeledes 240 liter og tømmes hver 14. dag.

Begge beholdere omtales som genbrugsbeholdere, da alle typer affald kan genanvendes til nye ting.

Hvis du har en fælles løsning med affaldscontainere, kan der være forskellige muligheder i forhold til, hvornår de bliver tømt. Henvend dig til dit boligselskab, din forening eller vicevært for at få flere oplysninger om, hvornår affaldet tømmes.

Genbrugsaffald i Næstved Bymidte

Skraldebiler har problemer med at tømme alle steder i Næstved midtby. Hvis du bor i ét af disse områder, har du kun en beholder/container til mad- og restaffald. Dit genbrugsaffald skal du bringe til en af kommunens offentlige genbrugsøer.

Du kan ved at klikke her finde en oversigt over alle genbrugsøer. 

Få en besked når vi henter dit affald

Du kan tilmelde dig vores gratis besked-service gennem vores app, og få besked om, hvornår du får hentet affald.

Servicen er et supplement til din tømningskalender. Er beskeden ikke kommet frem grundet en fejl hos enten os eller din teleudbyder, er Næstved Kommune ikke forpligtet til at sende skraldemanden afsted igen, hvis du har glemt at stille din skraldespand, storskrald eller haveaffald frem ved tømning.

Du kan læse mere om vores app ved at klikke her. 

Jeg mangler plads til mit restaffald

Har du ofte for meget affald, kan du mod betaling få en ekstra sæk eller beholder til restaffald. Hvis du vælger en fast ekstra sæk til restaffald, skal du huske at købe et sækkestativ.

Du kan altid mod betaling bestille en ekstra afhentning af sæk eller tømning af beholder.

Hvis du generelt har brug for en løsning med mere plads til dit affald, kan du også bestille en container på 400, 660 eller 770 liter. Kontakt os for flere oplysninger på tlf 5588 5588 eller ved at sende os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.

Jeg mangler plads til mit genbrugsaffald

Hvis du har brug for mere plads til fx papir, så kan du mod betaling bestille en todelt beholder mere. Du bestiller en ekstra beholder på tlf. 5588 5588 eller ved at sende os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.

Hvis du ikke ønsker at købe en ekstra beholder, så kan dit ekstra genbrugsaffald også afleveres på genbrugspladsen eller på en af kommunens offentlige genbrugsøer.

Du kan ved at klikke her finde en liste over offentlige genbrugsøer.

Gebyr for ombytning eller hjemtagning

Der opkræves der et gebyr for ombytning eller hjemtagning af beholder/container på 959 kr.

Opkrævningen vil ske, hvis man fx. ønsker at få en affaldsløsning med beholdere i stedet for en løsning med affaldssæk eller hvis man vil ombytte sine beholdere til en løsning med containere. Ønsker man en ekstra enhed som fx en ekstra beholder til restaffald opkræves der også gebyr for dette.

Udbringning og hjemtagelse af containere for sæson-perioder opkræves også overstående gebyr.

Hvis man ønsker at få en større eller mindre beholder opkræves der ikke et gebyr, da dette ikke er en ekstra enhed.

Tidspunkt for tømning

Skraldemændene må indsamle affald fra genbrugs-, mad- og restaffaldsbeholderne mandag til fredag fra kl. 05-19.

Dog må affald fra adresser i Næstved bymidte, ved indfaldsveje til Næstved samt veje med særlige trafikale udfordringer afhentes fra kl. 04.30. Du kan se, hvilke områder der har tidlig tømning på www.naestved-affald.dk/information/mere-information/

Storskrald og haveaffald må indsamles mandag til fredag fra kl. 07-18.

 

Hjemtagning af gamle beholdere

Vi indsamler ikke længere gamle beholdere. Disse kan i stedet afleveres på genbrugspladsen.

Hvis du ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen, kan du mod et gebyr på 959 kr. få afhentet de gamle beholdere af vores renovatør.

 

Køkkenkværn

Det er ikke tilladt i Næstved Kommune at anvende en køkkenkværn til bortskaffelse af organisk affald.

Du skal i stedet emballere dit affald og smide det i rummet til madaffald. Det er politisk besluttet i husholdningsregulativet §9 at du som borger har pligt til at benytte dagrenovationsordningen.

Ressourcerne i madaffaldet bliver indsamling anvendt til energiproduktion i biogasanlæg og efterfølgende til gødning i landbruget. Kloaknettet og renseanlægget er ikke dimensioneret til at medtage madaffald.