Villa, rækkehus og etagebolig i byen

Næstved Kommune er opdelt i en byzone og en landzone. Her kan du se, hvilke muligheder, der er for at få hentet affald, når du bor i villa, rækkehus eller etagebolig i byzonen. Du kan også se din affaldsløsning på Min Side.

Sæk til mad- og restaffald
Hvis du har valgt en løsning med sække til din affaldsordning, så skal du have to sækkestativer – ét til madaffald, og ét til restaffald. Skraldemanden vil ligeledes aflevere to sække – en på 110 liter til restaffald, og en på 60 liter til madaffald.

Vi henter dit mad- og restaffald en gang om ugen.
Du skal selv købe to sækkestativer.

Todelt beholder til mad- og restaffald
Hvis du har en todelt beholder til mad- og restaffald tømmer vi den hver 14. dag.

Både mad- og restaffaldet skal i skraldeposer af plast, inden det kommer i beholderen. Husk at slå knude på posen.

Du skal bruge poser af plast, da AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald kan sortere poserne fra. Dit madaffald bliver til ny energi i form af biogas, og restproduktet køres ud som gødning på markerne.

Ekstra beholder til restaffald
Har du for meget affald, kan du mod betaling få en beholder mere til restaffald. Du kan vælge imellem en beholder på enten 180 eller 240 liter. Vi tømmer beholderen hver 14. dag samtidig med beholderen til mad- og restaffald.

Hvis du ønsker en ekstra beholder, så kontakt os på tlf. 5588 6180 eller send os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.

Todelt beholder til glas/metal/hård plast & papir/småt pap
Den nye beholder til genanvendeligt affald er todelt. Det ene rum er til glas/metal/hård plast og det andet er til papir/småt pap. Din beholder er på 240 liter, og vi tømmer den hver 4. uge. Beholderen bliver i vores informationsmateriale ofte omtalt som genbrugsbeholderen, da alle fem typer affald kan genanvendes til nye ting.

Hvis du har brug for mere plads til fx papir, så kan du mod betaling bestille en todelt beholder mere. Du bestiller en ekstra beholder på tlf. 5588 6180 eller ved at sende os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.

Hvis du ikke ønsker at købe en ekstra beholder, så kan dit ekstra genanvendelige affald også afleveres på genbrugspladsen.

Gebyr for ombytning eller hjemtagning
Fra 1. marts 2019 opkræves der et gebyr for ombytning eller hjemtagning af beholder/container på 196,66 kr. inkl. moms. Opkrævningen vil ske, hvis man fx. ønsker at få en affaldsløsning med beholdere i stedet for en løsning med affaldssæk eller hvis man vil ombytte sine beholdere til en løsning med containere.

Hvis man ønsker at få en større eller mindre beholder opkræves der ikke et gebyr, da dette er en ekstra enhed og ikke en ombytning.

Hjemtagning af gamle beholdere
Vi indsamler ikke længere gamle beholdere. Disse kan i stedet afleveres på genbrugspladsen. Hvis man ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen kan man mod overstående gebyr på 196,66 kr. få afhentet de gamle beholdere.

Ekstra sække
Har du ekstra meget mad- eller restaffald, kan du købe ekstra sække på enten genbrugspladsen eller på følgende adresser:

Borgerservice Næstved Hovedbibliotek (Informationen) – Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved – Sælger også ekstrasække til madaffald
Borgerservice i Fuglebjerg – Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg (Borgerservice holder lukket i juli måned)
Borgerservice i Fensmark – Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard (Borgerservice holder lukket i juli måned)
Borgerservice Korskilde – Korskildevej 2a, 4733 Tappernøje (Borgerservice holder lukket i juli måned)
SuperBrugsen – Næstvedvej 2, 4684 Holmegaard – Sælger også ekstrasække til madaffald
Min Købmand – Søledsvej 5, 4684 Holmegaard
Karrebæksminde Turistinfomation, Alleen 33, 4736 Karrebæksminde (åbent 15. juni til 15. august)
Borgerservice i Glumsø – Torvet 1, 4171 Glumsø (Borgerservice holder lukket i juli måned)

OBS: Du kan kun købe ekstra sække til madaffald hos Næstved Borgerservice og Bibliotek samt i Brugsen i Fensmark.

Stil den ekstra sæk ved dit affaldsstativ eller affaldsbeholder. Så tager skraldemanden den med, næste gang han henter dit affald.

Ekstra plads til affaldet
Har du ofte for meget affald, kan du mod betaling få en ekstra sæk eller beholder til restaffald. Hvis du vælger en fast ekstra sæk til restaffald, skal du huske at købe et sækkestativ.

Du kan altid mod betaling bestille en ekstra afhentning af sæk eller tømning af beholder.

Hvis du generelt har brug for en løsning med mere plads til dit affald, kan du også bestille en container på 400, 660 eller 770 liter. Kontakt os for flere oplysninger på tlf 5588 6180 eller ved at sende os en besked gennem digital post.

Du kan ved at klikke her komme videre til digital post.

Køkkenkværn
Det er ikke tilladt i Næstved Kommune at anvende en køkkenkværn til bortskaffelse af organisk affald. Du skal i stedet emballere dit affald og smide det i rummet til madaffald. Det er politisk besluttet i husholdningsregulativet §9 at du som borger har pligt til at benytte dagrenovationsordningen. Ressourcerne i madaffaldet bliver indsamling anvendt til energiproduktion i biogasanlæg og efterfølgende til gødning i landbruget. Kloaknettet og renseanlægget er ikke dimensioneret til at medtage madaffald.