Papir & pap

JA, TAK TIL...

Aviser

Ugeblade/Magasiner

Breve

Kontorpapir

Kuverter

Reklamer

*Emballagepap

*Bølgepap

Bøger

*Æsker (pap og karton)

NEJ, TAK TIL...

Mælkekartoner

Juicekartoner

Pizzabakker

Plastindpakning fra reklamer og magasiner

*NB. Gælder først fra 1. oktober 2018

Sorteret papir skal være rent og tørt og ikke i poser.

Sørg for at dit papaffald ikke er for stort, da store stykker pap kan sætte sig fast i beholderen så skraldemanden ikke kan tømme den helt.

Mælke- og juicekartoner samt pizzabakker skal til restaffald. Plastindpakningen skal til restaffald, til storskrald eller på genbrugspladsen.

Hvad bliver papir- og papaffaldet til?

Når du sorterer papir- og papaffald, kan det blive til nyt papir og pap. Dermed sparer vi både energi og kemikalier – og undgår at fælde træer.