Papir & pap

JA, TAK TIL...

Aviser

Ugeblade/Magasiner

Breve

Kontorpapir

Kuverter

Reklamer

Emballagepap

Bølgepap

Bøger

Æsker (pap og karton)

NEJ, TAK TIL...

Mælkekartoner

Juicekartoner

Pizzabakker

Plastindpakning fra reklamer og magasiner

Sorteret papir skal være rent og tørt og ikke i poser.

Sørg for at dit papaffald ikke er for stort, da store stykker pap kan sætte sig fast i beholderen så skraldemanden ikke kan tømme den helt.

Mælke- og juicekartoner samt pizzabakker skal til restaffald. Plastindpakningen skal til restaffald, til storskrald eller på genbrugspladsen.

Hvad bliver papir- og papaffaldet til?

Når du sorterer papir- og papaffald, kan det blive til nyt papir og pap. Dermed sparer vi både energi og kemikalier – og undgår at fælde træer.