Vil du klage?

Såfremt du er utilfreds med kommunens sagsbehandling, kan du klage over den til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Tilsynet i Ankestyrelsen kan kontaktes via brev:

Ankestyrelsen,
7998 Statsservice

Telefon: 33 41 12 00
E-mail ast@ast.dk

OBS: Hvis din henvendelse drejer sig om manglende tømning, spørgsmål om affaldssortering eller drifts, skal du i stedet kontakte affald@naestved.dk eller telefon 5588 5588