Tidspunkt for tømning af affald

Skraldemændene må indsamle affald fra genbrugs-, mad- og restaffaldsbeholderne mandag til fredag fra klokken 5 til 19.

Dog må affald fra adresser i Næstved bymidte, ved indfaldsveje til Næstved samt veje med særlige trafikale udfordringer afhentes fra klokken 04.30.

Storskrald og haveaffald må indsamles mandag til fredag fra klokken 7 til 18.