Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Den affaldsordning du har fx 240 liter todelt beholder eller ugesæk til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge ekstra beholdere og afhentning af haveaffald.

Eks. Gebyret for et enfamiliehus med 240 l beholder til hhv. mad- og restaffald og 240 l beholder til genbrug er 2721,22 kr. i 2019.

Gebyrer 2019

Regning for affaldsgebyr for 2019 bliver udsendt i uge 8. Du modtager regningen i din e-boks.

Husholdninger – OBS: Containere på 300 og 500 l. kan ikke vælges som nye ordninger. Prisen gælder udelukkende for eksisterende containere.

Virksomheder

Grundgebyr og genbrugspladsgebyr er begge obligatoriske, og kan ikke fravælges.

Storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Skyldige renter og gebyrer for tidligere år vil være overført til opkrævningen for 2019.

Prisen for beholdere i sommerhus (løsningen kan kun vælges, hvis der er 100 procent enighed i grundejerforeningen):

240 l. 2-kammer beholdere sommerhus (32 tømninger pr. år) : 1.213,91 kr. inkl. moms.

 

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her

 

Har du spørgsmål til gebyrerne, kan du kontakte os på følgende telefonnumre 5588 6180 eller 5588 5576.

 

Gebyrer 2018

Husholdninger
Virksomheder