Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af:

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Din affaldsordning – for eksempel 240 liter todelt beholder til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge ekstra beholdere til for eksempel restaffald samt afhentning af haveaffald.

Affaldsgebyr for 2022

Husholdninger
Erhverv

Takster for konkretanvisninger og jordflytning 2022
Grundgebyr for jordflytning er ½ timetakst pr. anmeldelse 305,00 kroner (uden moms).
Timepris for jordflytning pr. medgået time 610,00 kroner (uden moms)
Anvisningsgebyr for konkretanvisning pr. medgået time 610,00 kroner (uden moms).

Affaldsgebyr for 2021

Husholdninger
Erhverv

Affaldsgebyr for 2021 vil blive opkrævet sammen med din ejendomsskat i foråret 2021. Der betales affaldsgebyr én gang årligt.

Affaldsgebyrerne er godkendt af Byrådet den 25. august 2020. Du kan læse mere i referatet fra byrådsmødet ved at klikke her.

Affaldsgebyr for tidligere år

Affaldsgebyr for 2020

Husholdninger
Erhverv

Affaldsgebyr for 2019

Husholdninger
Virksomheder

Affaldsgebyr for 2018

Husholdninger
Virksomheder

Hjemtagning af gamle beholdere

Vi indsamler ikke længere gamle beholdere. Disse kan i stedet afleveres på genbrugspladsen. Hvis man ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen kan man mod overstående gebyr på 454,39 kr. få afhentet de gamle beholdere.

Gebyr for ombytning eller hjemtagning

Der opkræves et gebyr for ombytning eller hjemtagning af beholder/container på 454,39 kr. inkl. moms. Opkrævningen vil ske, hvis man fx. ønsker at få en affaldsløsning med beholdere i stedet for en løsning med affaldssæk eller hvis man vil ombytte sine beholdere til en løsning med containere.

Hvis man ønsker at få en større eller mindre beholder opkræves der ikke et gebyr, da dette er en ekstra enhed og ikke en ombytning.

Mit Betalingsoverblik

Næstved Kommune har indført selvbetjeningsløsningen “Mit Betalingsoverblik”, hvor du hurtigt kan få et overblik over alle dine ventende eller manglende betalinger til kommunen. Det gælder f.eks. regninger for ejendomsskat, parkeringsafgifter eller dag- og fritidstilbud. Du kan ved at klikke her komme videre til “Mit Betalingsoverblik”.