Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af:

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Din affaldsordning – for eksempel 240 liter todelt beholder til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge ekstra beholdere til for eksempel restaffald samt afhentning af haveaffald.

Affaldsgebyr for 2023

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget godkendte den 5. september affaldsgebyrer for 2023. Herunder kan du finde gebyrblad for både husholdninger og virksomheder:

Husholdning

Du kan se priserne for erhverv ved at klikke her

Der er sket en stigning i gebyret, som blandt andet skyldes at behandlingsomkostningerne på restaffald og madaffald er steget med 5% samt en stigning i udgifter til transport grundet de forhøjede brændstofs priser.

Affaldsgebyr for 2022

Husholdninger
Erhverv

Affaldsgebyrer fra tidligere år

Affaldsgebyr for 2021

 

Husholdninger
Erhverv

Affaldsgebyr for 2020

Husholdninger
Erhverv

Affaldsgebyr for 2019

Husholdninger
Virksomheder

Affaldsgebyr for 2018

Husholdninger
Virksomheder

Hjemtagning af gamle beholdere

Vi indsamler ikke længere gamle beholdere. Disse kan i stedet afleveres på genbrugspladsen. Hvis man ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen kan man mod overstående gebyr på 454,39 kr. få afhentet de gamle beholdere.

Gebyr for ombytning eller hjemtagning

Der opkræves et gebyr for ombytning eller hjemtagning af beholder/container på 454,39 kr. inkl. moms. Opkrævningen vil ske, hvis man fx. ønsker at få en affaldsløsning med beholdere i stedet for en løsning med affaldssæk eller hvis man vil ombytte sine beholdere til en løsning med containere.

Hvis man ønsker at få en større eller mindre beholder opkræves der ikke et gebyr, da dette er en ekstra enhed og ikke en ombytning.

Mit Betalingsoverblik

Næstved Kommune har indført selvbetjeningsløsningen “Mit Betalingsoverblik”, hvor du hurtigt kan få et overblik over alle dine ventende eller manglende betalinger til kommunen. Det gælder f.eks. regninger for ejendomsskat, parkeringsafgifter eller dag- og fritidstilbud. Du kan ved at klikke her komme videre til “Mit Betalingsoverblik”.