Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Den affaldsordning du har fx 240 liter todelt beholder eller ugesæk til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge ekstra beholdere og afhentning af haveaffald.

Eks. Gebyret for et enfamiliehus med 240 l beholder til hhv. mad- og restaffald og 240 l beholder til genbrug er 2721,22 kr. i 2019.

Gebyrer 2019

Regning for affaldsgebyr for 2019 bliver udsendt i uge 8. Du modtager regningen i din e-boks.

Husholdninger – OBS: Containere på 300 og 500 l. kan ikke vælges som nye ordninger. Prisen gælder udelukkende for eksisterende containere.

Virksomheder

Grundgebyr og genbrugspladsgebyr er begge obligatoriske, og kan ikke fravælges.

Storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug og sommerhuse.

Skyldige renter og gebyrer for tidligere år vil være overført til opkrævningen for 2019.

Prisen for beholdere i sommerhus (løsningen kan kun vælges, hvis der er 100 procent enighed i grundejerforeningen):

240 l. 2-kammer beholdere sommerhus (32 tømninger pr. år) : 1.213,91 kr. inkl. moms.

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her

Har du spørgsmål til gebyrerne, kan du kontakte os på følgende telefonnumre 5588 6180 eller 5588 5576.

Gebyr for ombytning eller hjemtagning
Fra 1. marts 2019 opkræves der et gebyr for ombytning eller hjemtagning af beholder/container på 196,66 kr. inkl. moms. Opkrævningen vil ske, hvis man fx. ønsker at få en affaldsløsning med beholdere i stedet for en løsning med affaldssæk eller hvis man vil ombytte sine beholdere til en løsning med containere.

Hvis man ønsker at få en større eller mindre beholder opkræves der ikke et gebyr, da dette er en ekstra enhed og ikke en ombytning.

Hjemtagning af gamle beholdere
Vi indsamler ikke længere gamle beholdere. Disse kan i stedet afleveres på genbrugspladsen. Hvis man ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen kan man mod overstående gebyr på 196,66 kr. få afhentet de gamle beholdere.

Gebyrer 2018

Husholdninger
Virksomheder