Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Den affaldsordning du har fx 240 liter todelt beholder eller ugesæk til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge ekstra beholdere og afhentning af haveaffald.

Eks. Gebyret for et enfamiliehus med 240 l beholder til hhv. mad- og restaffald og 240 l beholder til genbrug er 2721,22 kr. i 2019.

Gebyrer for 2020

Du kan allerede nu se gebyrer for 2020.

Husholdninger

Virksomheder

Opkrævning for renovation vil blive udsendt til e-boks den 17.12.2019 og via PostNord den 13.12.2019.
Renovation skal i 2020 betales sammen med 1. rate af din ejendomsskat den 01.02.2020.

OBS: Vær opmærksom på at renovation i 2020 opkræves tidligere end de andre år, da opkrævningen sendes ud samtidig med 1. rate af din ejendomsskat. 

Du kan ved at klikke her læse mere om gebyrer for 2020 i referatet fra Byrådet den 17. september 2019

Gebyrer 2019

Regning for affaldsgebyr for 2019 bliver udsendt i uge 8. Du modtager regningen i din e-boks.

Husholdninger – OBS: Containere på 300 og 500 l. kan ikke vælges som nye ordninger. Prisen gælder udelukkende for eksisterende containere.

Virksomheder

Grundgebyr og genbrugspladsgebyr er begge obligatoriske, og kan ikke fravælges.

Storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug og sommerhuse.

Skyldige renter og gebyrer for tidligere år vil være overført til opkrævningen for 2019.

Prisen for beholdere i sommerhus (løsningen kan kun vælges, hvis der er 100 procent enighed i grundejerforeningen):

240 l. 2-kammer beholdere sommerhus (32 tømninger pr. år) : 1.213,91 kr. inkl. moms.

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her

Har du spørgsmål til gebyrerne, kan du kontakte os på følgende telefonnumre 5588 6180 eller 5588 5576..

Gebyrer 2018

Husholdninger
Virksomheder

Hjemtagning af gamle beholdere

Vi indsamler ikke længere gamle beholdere. Disse kan i stedet afleveres på genbrugspladsen. Hvis man ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen kan man mod overstående gebyr på 252,63 kr. få afhentet de gamle beholdere.

Gebyr for ombytning eller hjemtagning

Der opkræves der et gebyr for ombytning eller hjemtagning af beholder/container på 252,63 kr. inkl. moms. Opkrævningen vil ske, hvis man fx. ønsker at få en affaldsløsning med beholdere i stedet for en løsning med affaldssæk eller hvis man vil ombytte sine beholdere til en løsning med containere.

Hvis man ønsker at få en større eller mindre beholder opkræves der ikke et gebyr, da dette er en ekstra enhed og ikke en ombytning.

Mit Betalingsoverblik

Næstved Kommune har indført selvbetjeningsløsningen “Mit Betalingsoverblik”, hvor du hurtigt kan få et overblik over alle dine ventende eller manglende betalinger til kommunen. Det gælder f.eks. regninger for ejendomsskat, parkeringsafgifter eller dag- og fritidstilbud. Du kan ved at klikke her komme videre til “Mit Betalingsoverblik”.