Nye typer affald

Den kommende affaldsordning byder på flere nyheder både i forhold til affaldstyper, men også i forhold til måden, hvorpå du skal sortere dit affald.

Glas, metal og hård plast forsvinder
Den velkendte sammenblanding af glas, metal og hård plast forsvinder. Glas skal fremover sorteres for sig selv, da glasset kan genanvendes lokalt på glasværket i Fensmark.

Hård og blød plast skal i samme rum
Du skal ikke længere adskille hård og blød plast. Begge typer plast skal i samme rum i beholderen, så blød plast skal ikke længere til restaffald.

Farligt affald skal i en miljøkasse
Som noget nyt kan farligt affald fremadrettet afhentes derhjemme i en såkaldt miljøkasse.

Ødelagte tekstiler
Hvert år havner der ca. 12-15 kg tekstiler i restaffald og småt brændbart fra hver husstand. Disse tekstiler kan genanvendes, og derfor kan du fremover aflevere ødelagte tekstiler i særlige sække i storskraldsordningen.

Mad- og drikkekartoner
Dine mælke- og juicekartoner skal ikke længere til restaffald. Disse og andre typer kartoner kan nemlig genanvendes, så blandt andet papirfibrene kan blive til nye papirprodukter.

Klik herunder for at downloade den nye sorteringsguide og folder om farligt affald:


Særlige sække til ødelagte tekstiler

Med den nye ordning får du mulighed for at få hentet ødelagte tekstiler sammen med dit storskrald. Der indsamles i dag allerede tekstiler gennem storskraldsordningen, men undersøgelser viser, at 12-15 kg tekstilaffald alligevel ender i restaffald og småt brændbart fra hver husstand årligt. De store mængder tekstiler ønsker vi derfor at få fat i, så endnu flere tekstiler kan blive genanvendt.

Ingen forskelsbehandling
– Ja tak til både hård og blød plast

Du har tidligere skulle adskille blød og hård plast, inden det kom i beholderen. Hård plast skulle i samme rum som metal og glas, mens blød plast skulle til restaffald. Som en del af den nye affaldsordning kan alt plast nu komme i samme rum. Dette gør det nemmere at sortere, og medvirker samtidig til, at en masse plast kan komme videre til genanvendelse i stedet for at blive sendt til forbrænding.

Mad- og drikkekartoner

En af de nye typer affald, der skal sorteres, er mad- og drikkekartoner. Kartonerne består af plast, folie og papir, og både papirfibre og plasten kan genanvendes. Når mad- og drikkekartonerne sendes til behandling efter indsamling, bliver kartonerne vasket, og den indvendige og udvendige plastfolie bliver adskilt fra papirfibrene. Plastfolien sendes til genanvendelse, og det samme gør papiret, når fibrene er blevet renset.

Mad- og drikkekartoner lægges løst i beholderen. Kartonerne skal ikke emballeres i poser, inden du smider dem ud. Plastlåget skal i beholderen til plastaffald. Fold dine mad- og drikkekartoner sammen for at få bedre plads i beholderen. Følg de seks nemme trin og gør plads til endnu mere affald, der kan genanvendes.

Miljøkasse til farligt affald

Som noget nyt skal du sortere farligt affald, der skal afleveres i en miljøkasse. Derfor får du en rød miljøkasse, så det farlige affald kan afhentes, uden det bliver blandet med andet affald.

Når du vil aflevere dit farlige affald, bestiller du blot afhentning på www.naestved-affald.dk under ’Min side’ – på samme måde som når du bestiller storskrald. Du har ligesom med storskraldsordningen mulighed for at få hentet miljøkassen hver 14. dag.

Pas på vores kollegaer, når du pakker din miljøkasse.
Vær omhyggelig med dit farlige affald og følg altid de angivet regler. Alt i kassen sorteres efter indsamling i hånden og sendes videre til behandling på godkendte anlæg.

SÅDAN BRUGER DU MILJØKASSEN

• Kassen må maksimalt veje 4 kilo – inklusiv selve miljøkassen.
• Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Brug original emballage. Hvis du ikke har original emballage, så sæt en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er.
• Læg batterier og elpærer i hver sin klare pose på maks. 4 liter. Husk at lukke posen forsvarligt, så indholdet ikke kan falde ud.
• Skru låget på flasker, dunke og bøtter fast og stil dem op i kassen.
• Hvis du har farligt affald, som er større end miljøkassen eller som vejer for meget, skal du selv aflevere det på genbrugspladsen.
• Låget på miljøkassen skal være lukket.

HVAD MÅ DU LÆGGE I MILJØKASSEN?

• Husholdningsbatterier
• Blæk- og printerpatroner
• Elpærer
• Gift til visse skadedyr
• Kemikalierester
• Lightere
• Malingrester
• Olie
• Plantegift
• Spraydåser
• Neglelak og neglelakfjerner
• Småt elektronikaffald (f.eks. cykellygter, el tandbørster
og mobiltelefoner)

HVAD MÅ DU IKKE LÆGGE I MILJØKASSEN?

• Fyrværkeri og krudt
• Kanyler, medicinrester- og emballage (skal afleveres på apoteket)
• Våben, knive og skarpe genstande
• Patroner og ammunition
• Større batterier (for eksempel bilbatterier og akkumulatorer)
• Trykflasker (for eksempel gaspatroner til grill og gasbrændere)
• Radioaktivt affald
• Keramik og glasskår

Farligt affald, som ikke må komme i miljøkassen skal i stedet afleveres på genbrugspladsen.

NÅR MILJØKASSEN SKAL AFHENTES

• Skriv din adresse på mærkaten på låget af miljøkassen. Skriv tydeligt og brug kuglepen. Kassen bliver kun taget med, hvis der er skrevet adresse på.
• Bestil afhentning. Du har mulighed for at få hentet miljøkassen hver 14. dag. For at få afhentet kassen skal du lave en bestilling på www.naestved-affald.dk under ‘Min side’.

  1. Indtast din adresse
  2. Vælg “Bestil afhentning af storskrald”
  3. Klik på den næste mulige dato
  4. Find og vælg punktet “Ombytning af Miljøkasse” i menuen medaffaldskategorier
  5. Læs og accepter betingelserne for afhentning nederst på siden
  6. Udfyld bestillingen med dine personlige oplysninger og godkend bestilling

• Når miljøkassen skal afhentes, skal den stilles ud til skel inden klokken 7 på afhentningsdagen og tidligst aftenen før, du har bestilt afhentning.
• Ansvaret for miljøkassen og dets indhold er dit indtil afhentning.

Der gælder særlige regler for aflevering af farligt affald, da det, som navnet antyder, ikke er ufarligt og kan skabe problemer, hvis farligt affald eksempelvis kommer i kontakt med andet affald eller kommer i en almindelig skraldespand.