Ny test skal hjælpe affaldet ud af beholderen

29/2-2024

Der har siden årsskiftet været udfordringer på nogle adresser med affald, der ikke kommer ud af beholderen efter tømning. Det er primært beholderen til plast og pap, og en del af udfordringen skyldes, at der er kommet en begrænsning på, hvor mange gange en beholder kan bankes på skraldebilen, når den tømmes. Indstillingen er lavet for at forebygge skader på beholderne, og er sket på baggrund af dialog og sparring med vognopbygger, beholderleverandør og renovatør.

For at finde en løsning har ovenstående parter bl.a. været med skraldemændene rundt når beholderne skulle tømmes for at kigge nærmere på problematikken. Dette har resulteret i en test af to nye indstillinger, som forhåbentlig kan afhjælpe problemet uden at forårsage skader på beholderne. I dag tømmes beholderen ved at beholderen vendes på hovedet og bankes to gange. De to nye tests vil i stedet gøre følgende:

Test 1: Beholderen vendes på hovedet, bankes to gange, afventer et øjeblik og bankes to gange igen.
Test 2: Beholderen vendes på hovedet, bankes én gang, afventer et øjeblik og bankes én gang mere.

De nye indstillinger skal testes i 14 dage, hvorefter der skal ske en vurdering af de nye indstillinger.

Vi tager sagen alvorligt. Derfor reagerede vi også allerede i starten af januar, da vi kunne se at dette
ikke blot var en enkeltstående sag, men derimod en generel tendens. Det er en udfordring som
skaber uro både hos borgerne, men også hos skraldemændene som skal dokumentere alle sagerne,
og hos kommunens driftsmedarbejdere, der skal håndtere de mange henvendelser. Derfor arbejder
vi også på at finde en holdbar løsning, så tømningerne igen fungerer optimalt – for alle parter,
forklarer Jette Jungsberg, teamleder i Klima, Miljø og Affald.

Statisk plast og stort pap

Udfordringen med affald i beholderen efter tømning omhandler primært beholderen til plast/mad- og drikkekartoner samt papir og småt pap. Det er særligt affaldstyperne plast og pap, der giver udfordringer, men ikke alle sager skyldes indstillingerne på skraldebilerne:

Vi kan se, at antallet af sager er faldet i takt med at temperaturerne er steget. Frostvejret har haft
en stor indvirkning på affaldet, og særligt blød plast har skabt store problemer i beholderen. Det
bliver statisk og flytter sig ikke til trods for at beholderen vendes på hovedet og bliver banket. Vi har
derfor opfordret borgere, som henvender sig med netop dette problem til at bruge alternative
løsninger. F.eks. storskrald, hvor blød plast fortsat hentes hjemme ved husstanden hver 14. dag,
fortæller Jette Jungsberg.

Mens temperaturerne byder på mere forårsvejr end frostgrader, så er der fortsat en udfordring med stort pap i beholderne. Sodavandsrammer, brune papirsposer, skoæsker og papæsker fra pakkepost er blandt de store syndere når det kommer til fastklemt affald. Mens pappet fra tandpastaæsken, flormelispakken og Knor-bearnaisen kan bøje og være en smule fleksible i rummet til papir og småt pap, så er tykt brunt pap eller æsker større end et A4-papir et problem. Æskerne sætter sig nemlig i spænd, og blokerer for resten af rummet, så affaldet ikke ryger ud af beholderen – også selvom den vendes på hovedet og bankes. Vi opfordrer derfor til at større stykker pap afleveres gennem storskrald eller på genbrugspladsen, da dette trods nye indstillinger fortsat kan skabe problemer.

Skraldemændene må ikke rode eller løsne affaldet i beholderen, da dette kan udgøre en sundhedsrisiko. Derfor vil nogle borgere blive mødt af en seddel på beholderen fra skraldemanden med besked om at affaldet ikke kunne komme ud af beholderen, men der er faktisk flere ting som borgerne selv kan gøre.

Vi anbefaler bl.a. at:

  • lægge hård plast i bunden af plastrummet, så der er vægt til at få det bløde plast med ud,
  • aflevere store mængder blød plast f.eks. bobleplast, store plastposer m.m. til storskrald,
  • pap større end en A4-side samt kraftigt pap afleveres til storskrald eller på genbrugspladsen,
  • sørge for, at dit pap er løst nok til at kunne komme ud af skraldespanden
  • brune indkøbsposer af papir ikke krølles sammen, men foldes fladt inden du smider det ud,
  • smid kun emballagepap som f.eks. pakker fra morgenmadsprodukter, æggebakker, æsken fra
    tandpasta, flormelis og andet småt pap i skraldespanden

Stort pap og stort blød plast kan afleveres til storskrald, hvor der er mulighed for afhentning ved husstanden hver 14. dag. Du kan læse mere om storskraldsordningen ved at klikke her.

De nye indstillinger på skraldebilerne skal indtil videre testes de næste par uger, hvorefter kommunen vil beslutte om en af løsningerne skal blive permanente.Læs vores tidligere nyhed “Min beholder er kun halvt tømt” ved at klikke her: Ny test skal hjælpe affaldet ud af beholderen