Ny affaldsordning på vej: Vi overholder tidsplanen og er klar 1. juli

17/5-2021
  • 4.686 genbrugsbeholdere á 240 liter – med tilhørende rød miljøkasse – er samlet og kørt ud. Det svarer til 18,9 procent.
  • 91 containere á 660 liter er samlet og kørt ud. Det svarer til 8,9 procent.
  • 13.736 nye og gamle genbrugsbeholdere er blevet scannet og registreret. Det svarer til 16,9 procent.

Det er status efter de første to uger med udrulning af den nye affaldsordning i Næstved Kommune. Der skal frem mod 1. juli samles og køres ikke mindre end 25.000 genbrugsbeholdere, 1024 containere samt 35.000 røde miljøkasser ud til borgerne i Næstved Kommune. Derudover skal alle beholdere – nye som gamle – scannes og registreres på den enkelte adresse.

Det går planmæssigt

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer, at alle landets 98 kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen. Næstved Kommune er én blandt i alt fem kommuner på Sjælland, der satser på at være klar med udrulningen af den nye affaldsordning pr. 1. juli. Og indtil videre går det planmæssigt, lyder meldingen fra projektleder Kenneth Jensen fra KL Transport, der står for samling og udkørsel.

Sammen med 17 andre – også lokale – sørger han for, at de mange genbrugsbeholdere, containere og miljøkasser samles og gøres klar, inden de køres ud til borgerne. Det foregår fra en kæmpe lagerhal på Holmegaard Gods. Der køres efter nøje planlagte ruter, og indtil videre er der kørt flest beholdere ud til områderne Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark og Herlufmagle.

Kontakt os gerne

KL Transport fortsætter i samarbejde med Næstved Kommune og Joca a/s udrulningen frem mod 1. juli, hvor den nye affaldsordning starter, og vi alle sammen skal til at sortere lidt mere, end vi allerede gør.

De nye genbrugsbeholdere, containere og røde miljøkasser må først tages i brug fra 1. juli 2021. Indtil da skal borgerne sortere efter den gamle ordning. Hvis du har spørgsmål til den nye affaldsordning eller oplever fejl i forbindelse med levering af den nye genbrugsbeholder, container eller miljøkasse, kan du henvende dig til Team Affald på mail affald@naestved.dk eller telefon 5588 5588. Du kan desuden læse mere om affaldsordningen her: www.naestved-affald.dk/information/nyaffaldsordning