Affaldsordning og sorteringsvejledning

Når du sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer, der er i affaldet. Med den nye affaldsordning kan endnu mere affald blive til nye materialer og produkter takket være din sortering derhjemme.

Mere sortering og genanvendelse
Et flertal i Folketinget vedtog i sommeren 2020, at alle landets kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse, og nedbringe CO2-udledning.

Ved at sortere og genanvende endnu mere affald, kan vi reducere mængden af affald som sendes til forbrænding. Særligt plastikaffald er en stor udfordring, og derfor er målet at de værdifulde ressourcer bruges klogere, smartere og mere ansvarligt. Sammen kan vi nemlig gøre en forskel for miljøet.

Dit overblik over den nye affaldsordning
Du kan her på siden finde information om de nye affaldstyper, spørgsmål og svar vedrørende den nye ordning, mål på skraldespandene, hvis du skal ændre din plads til beholderne og meget mere. Du er også velkommen til at besøge os på Facebook under ‘Sammen ta’r vi skraldet’. Her ligger vi løbende information op om den kommende ordning.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os på tlf. 5588 5588 eller på affald@naestved.dk

Information
Der vil blive leveret en rød miljøkasse til farligt affald på din adresse. I denne vil være to sække til ødelagte tekstiler og to sorteringsvejledninger. 

Hvornår starter den nye affaldsordning?

Den nye affaldsordning starter den 1. juli 2021.

Der kan dog være en overlapning mellem den gamle og den nye ordning på adresser med fælles løsning (containere eller nedgravede løsning). Hvis du bor på en adresse med fælles løsning, vil du få mere information, inden ordningen går i gang.

Hvordan skal jeg sortere i den nye affaldsordning?

Byrådet har i august sidste år vedtaget at de nye 10 typer affald, skal sorteres fra 1. juli 2021.

Næstved Kommune har testet to af disse modeller i et affaldsforsøg, og Byrådet har vedtaget at der skal sorteres på følgende måde:

  • Beholderen med mad- og restaffald (fortsætter som i nuværende ordning)
  • Genbrugsbeholderen (den gamle beholder med glas, metal og hård plast/papir og småt pap) omdannes til plast/mad- og drikkekartoner samt papir og småt pap (papir og småt pap ændres ikke)
  • Genbrugsbeholderen (den nye der leveres) indeholder metal i ét rum og glas i det andet rum
  • Farligt affald og ødelagte tekstiler indsamles i storskraldsordningen.

Hvad er de nye typer affald, som jeg skal sortere?

• Glas, metal og hård plast forsvinder
Den velkendte sammenblanding af glas, metal og hård plast forsvinder. Glas skal fremover sorteres for sig selv, da glasset kan genanvendes lokalt på glasværket i Fensmark.

• Hård og blød plast skal i samme rum
Du skal ikke længere adskille hård og blød plast. Begge typer plast skal i samme rum i beholderen, så blød plast skal ikke længere til restaffald.

• Farligt affald skal i en miljøkasse
Som noget nyt kan farligt affald fremadrettet afhentes derhjemme i en såkaldt miljøkasse.

• Ødelagte tekstiler
Hvert år havner der ca. 12-15 kg tekstiler i restaffald og småt brændbart fra hver husstand. Disse tekstiler kan genanvendes, og derfor kan du fremover aflevere ødelagte tekstiler i særlige sække i storskraldsordningen.

• Mad- og drikkekartoner
Dine mælke- og juicekartoner skal ikke længere til restaffald. Disse og andre typer kartoner kan nemlig genanvendes, så bl.a. papirfibrene kan blive til nye papirprodukter.

Kommer der flere beholdere?

Byrådet har vedtaget at alle adresser med et såkaldt standardsæt (2 affaldsbeholdere med 2 rum), skal have en tredje beholder for at kunne sortere de nye typer affald.

Beholderen vil være samme størrelse som din nuværende genbrugsbeholder. Du vil ikke få udskiftet dine nuværende beholdere. Disse skal blive på din adresse.

Hvis du bor i fx etagebolig med nedgravede løsninger – de såkaldte molokker, vil molokkerne blive ombygget så de har to rum i stedet for et. Hvis du benytter en fælles løsning med containere, vil der blive udsat containere som svarer til den nye sortering.

Hvor ofte bliver beholderne tømt?

  • Beholderen med mad- og restaffald (fortsætter som i nuværende ordning) tømning hver 14. dag
  • Genbrugsbeholderen (den gamle beholder med glas, metal og hård plast/papir og småt pap) omdannes til plast/mad- og drikkekartoner samt papir og småt pap (papir og småt pap ændres ikke) tømning hver 14. dag
  • Genbrugsbeholderen (den nye der leveres) indeholder metal i ét rum og glas i det andet rum tømning hver 8. uge
  • Farligt affald og ødelagte tekstiler mulighed for afhentning hver 14. dag mod bestilling

Nye klistermærker på din gamle beholder til den nye sortering

Når vi leverer din nye genbrugsbeholder, vil din nuværende beholder til glas, metal, hård plast samt papir og småt pap får nye klistermærker både indvendigt og udvendigt.

Du skal dog fortsætte med at sortere på den nuværende måde indtil 1. juli 2021, hvor den nye affaldsordning træder i kraft.

Mål på affaldsbeholdere og containere

Husk at der skal være minimum 10 cm mellem dine beholdere/containere på standpladsen.

180 liter 2-kammer beholder med låg-i-låg:
Beholderkrop bredde: 480 mm
Beholderkrop dybde: 755 mm
Beholderkrop højde: 1100 mm

240 liter 2-kammer beholder med låg-i-låg (beholder som bruges i den nuværende ordning til mad- og restaffald samt genbrug):
Beholderkrop bredde: 580 mm
Beholderkrop dybde: 740 mm
Beholderkrop højde: 1100 mm
Låg: 540 x 620 mm

240 liter 2-kammer beholder med flip-låg
(ny genbrugsbeholder):
Beholderbredde: 580 mm
Beholderdybde: 725 mm
Beholderhøjde: 1045 mm
Låg: 540 x 620 mm

400 liter container: 
Containerbredde: 820 mm
Containerdybde: 780 mm
Containerhøjde: 1145 mm

660 liter container:
Containerbredde: 1269 mm
Containerdybde: 772 mm
Containerhøjde: 1230 mm

770 liter container:
Containerbredde: 1269 mm
Containerdybde: 784 mm
Containerhøjde: 1360 mm

Miljøkasse
Længde: 395 mm
Dybde: 280 mm
Højde: 320 mm

Hvordan skal mine beholdere stå udenfor?

For at skraldemanden kan hente dine beholdere og containere, er der nogle krav til din adgangsvej og pladsen, hvor du har beholderne stående.

Når én genbrugsbeholder bliver til to, kan det måske skabe nogle udfordringer i din indkørsel eller på den plads som beholderne står på.

Du kan ved at klikke her læse mere om reglerne for standplads og adgangsveje

Hvad gør jeg, hvis min standplads ikke er i orden til den nye affaldsordning?

Du skal sørge for at den plads, hvor beholderne står placeret ved afhentning overholder kravene i forhold til standplads og adgangsvej.

Hvis du har brug for at udbygge din standplads så der er mere plads, kan beholderne opbevares et andet sted indtil tømningsdag. Det er dog vigtigt, at beholderne på tømningsdagen står så skraldemanden kan hente dem uden at reglerne bliver overtrådt.

Hvornår må den nye genbrugsbeholder tages i brug?

Affaldsordningen starter den 1. juli 2021, og indtil da skal du fortsætte med din nuværende ordning.

Det betyder at du skal bruge din gamle genbrugsbeholder – også selvom den har fået nye klistermærker. Dit glas, metal og hård plast skal fortsat i det ene rum, og papir og småt pap skal i det andet.

Når ordningen træder i kraft, skal du benytte både den gamle og nye genbrugsbeholder til den nye sortering.

Dine beholdere får adressemærke

Når vi leverer den nye genbrugsbeholder på din adresse, vil din gamle genbrugsbeholder får nye klistermærker til den nye sortering. Derudover bliver der monteret et adressemærke på alle tre beholdere, som er kodet sammen med en chip i beholderen.

Adressemærkerne viser, hvilken adresse beholderne tilhører, og derfor må du ikke fjerne mærkerne. I forhold til de tidligere hvide mærker, som blot var midlertidige, så er de nye adressemærker beregnet til at sidde på beholderne de næste mange år.

Hvor rent skal affaldet være?

Hvor ren skal makreldåsen være? Skal plastikbøtten med smøreost skylles helt ren? Og hvor meget syltetøj må der være tilbage i glasset inden du smider det i skraldespanden?

Plast, metal, glas samt mad- og drikkekartoner skal tømmes så godt du kan, men du behøver ikke bruge vand for at rengøre det.

Hvis du har madrester i halvfyldte flasker, kartoner og bøtter skal de skrabes rene og være drypfrie. Brug kun vand, når du synes, det er nødvendigt. Du kan fx genbruge dit opvaskevand eller vandet fra de kogte kartofler.

Særligt mad- og drikkekartoner som yoghurt eller mælk, er en god idé at vende på hovedet, så rester kan ryge ud inden du smider kartonerne i genbrugsbeholderen.

Indretning i køkkenet

Vi må ikke stille krav til, hvordan din indretning skal se ud indenfor. Dog kan vi inspirere lidt, så du måske kan få nogle gode idéer til sorteringsløsninger.

Du kan i din nye sorteringsfolder finde smarte løsninger til sortering til fx dit køkken, gang eller bryggers.

Hvordan fungerer opstarten med de første tømninger?

Den nye affaldsordning træder først i kraft den 1. juli 2021. Du skal derfor fortsætte med din gamle sortering indtil da – også selvom din genbrugsbeholder har fået nye klistermærker.

Afhængig af opstarten, så kan der muligvis være en ændring første gang beholderne bliver tømt. Dette skyldes at affald fra den gamle og nye sortering ikke må blandes sammen. Når affaldet skal behandles og genanvendes, kan dette nemlig have en indflydelse på affaldets videre muligheder

Ændring af affaldsordning fra sæk til beholdere

Som en del af den nye affaldsordning, vil det ikke længere være muligt at være tilmeldt en sækkeløsning i byzone. Den 1. januar 2021 blev der indført en ny affaldsbekendtgørelse, hvori det er beskrevet at løsningen med papirsække skal udfases. Den nye ændring skyldes bl.a. arbejdsmiljø for skraldemændene.

I forbindelse med den nye affaldsordning vil du få leveret en beholder med to rum til mad- og restaffald. Beholderen vil erstatte din affaldssæk til henholdsvis madaffald og restaffald.

Ændringen med affaldsbeholder i stedet for papirsække vil træde i kraft 1. juli 2021.

OBS: Alle berørte adresse vil blive kontaktet vedr. ændringen. 

Hvor ofte bliver den nye beholder tømt?
Din beholder til mad- og restaffald vil blive tømt hver 14. dag. Det er ikke en mulighed at få ugetømning med denne løsning.

Hvad skal jeg gøre med de gamle sækkestativer?
Dine sækkestativer er din ejendom. Du kan derfor vælge at anvende dem til anden brug eller aflevere dem på genbrugspladsen eller til storskrald.

OBS: Det er kun stativer i metal som kan afleveres til storskrald. Sækkestativer med træbeklædning skal afleveres på genbrugspladsen.

Dine sækkestativerne vil ikke blive afhentet i forbindelse med at de nye beholdere leveres.

Vil ændringen påvirke min renovationsregning?
Affaldsløsningen med beholder er ca. 900 kr. billigere om året i forhold til sækkeløsningen. Dette skyldes bl.a. at sækkene bliver tømt ugentlig.

Du vil efter ændringen træder i kraft få refunderet et beløb svarende til betaling for resten af 2021.

Hvor meget fylder beholderen?
Du vil fremadrettet have det samme antal enheder som i den nuværende ordning. Dine to sækkestativer erstattes af én beholder, men til gengæld får du to genbrugsbeholdere.
Din nye beholder til mad- og restaffald vil have samme størrelse som din nuværende genbrugsbeholder.

Din adresse er tilmeldt med en ekstra genbrugsbeholder

Hvis der er registreret en ekstra beholder til genbrugsaffald på din adresse skal du være opmærksom på, at der også sker ændringer med denne.

Hvis du har en genbrugsbeholder med 2 rum, bliver denne omdannet til at matche den nye affaldsordning. Glas, metal og hård plast udgår, og bliver i stedet omdannet til plast/mad- og drikkekartoner i det ene rum samt papir og småt pap i det andet. Hvis din beholder har ét rum, og indeholder glas, metal og hård plast, vil denne blive omdannet til plast/mad- og drikkekartoner. Papir og småt pap fortsætter som i den nuværende ordning.

Du har mulighed for at afmelde din ekstra beholder til genbrugsaffald, hvis du ikke længere ønsker denne i forbindelse med den kommende affaldsordning. Sker ændringen og hjemtagelsen inden 1. juli 2021, vil beholderen blive hentet uden opkrævning af gebyr for hjemtagelse.

Kontakt Team Affald på tlf. 5588 5588 eller affald@naestved.dk vedr. ændringen eller benyt vores selvbetjening på ‘Min side’.

Du finder selvbetjeningsløsningen ved at klikke her.

Kan jeg modtage en sms med tømningsdagene?

Du kan  tilmelde dig vores gratis sms-service, og få besked vedr. dine tømningsdage. Husk at afmelde dig servicen, hvis du flytter eller skifter nummer.

Du tilmelder dig gennem ‘Min side’, som du finder ved at klikke her.

Får jeg grønne poser til madaffald?

Der bliver ikke udleveret flere grønne poser til madaffald. Du skal i stedet bruge poser af plast ligesom dem du bruger til dit restaffald.

Koster det mere når den nye affaldsordning starter?

Nej. Du vil ikke blive opkrævet igen for renovation når den nye ordning træder i kraft. Renovation betales én gang årligt medmindre du selv laver ændringer i form af fx en ekstra beholder til restaffald.

Hvorfor genanvender vi madaffald?

Madaffald kan blive til biogas og kompost. Det indsamlede madaffald bliver kørt til et forbehandlingsanlæg, hvor poserne bliver sprættet op og sorteret fra sammen med andet fejlsorteret affald. Så bliver madaffaldet lavet til en flydende masse, som kaldes pulp. På et biogasanlæg bliver pulpen omdannet til biogas, som kan bruges til fx varmeprodukter. Når massen er gasset af, er madaffaldet blevet til kompost, som bliver brugt i landbruget.

Hvorfor genanvender vi plast?

Der bliver brugt ca. 2 kg olie til at fremstille et kilo ny plast. Når vi genanvender plast, er vi derfor med til at holde forbruget af olie nede. Det indsamlede plast bliver presset i store baller, så det fylder mindst muligt, og bliver kørt til et anlæg, hvor det bliver sorteret efter type og farve. Så bliver plasten neddelt, hvilket betyder at plasten fylder mindre, og har nye genanvendelsesmuligheder fx som granulat. Dette kan bruges til produktion af nye plastprodukter fx nye skraldespande, havemøbler og plastposer.

Hvorfor genanvender vi mad- og drikkekartoner

Dine brugte mad- og drikkekartoner er såkaldt kompositaffald, hvilket betyder at det er sammensat af forskellige typer affald. Kartonerne består nemlig af både plast og papir. Efter kartonerne er blevet indsamlet, bliver de fragtet til et anlæg, hvor de vaskes. Herefter adskilles plastfolien fra papirfibrene, så begge typer affald kan bruges igen bl.a. til nye plast- og papirprodukter.

Hvorfor genanvender vi papir?

Papir og småt pap kan genbruges til nye papirprodukter. Det indsamlede papir og pap bliver kørt til et anlæg, hvor det sorteres efter kvalitet. Herefter bliver papiret opløst i vand, og massen bliver brugt til at lave nyt papir. På den måde sparer vi energi og undgår at fælde flere træer end højst nødvendigt. Hver gang papir bliver genanvendt, bliver kvaliteten en smule dårligere. Papiret starter som printerpapir, og ender til sidst som æggebakker.

Hvorfor genanvender vi glas?

Når glas bliver genanvendt sparer vi både energi og ressourcer. Glasset bliver efter indsamling sorteret hos virksomheden Reiling på Næstved Havn, hvorefter det fragtes til Ardagh Glass Holmegaard i Fensmark. Her bliver glasset genanvendt lokalt til nye syltetøjsglas og vinflasker.

Hvordan kontakter jeg Team Affald med spørgsmål?

Du har mulighed for at anvende vores selvbetjeningsløsning på ‘Min side’, som du finder ved at klikke her.

Skulle der være et problem, som du ikke kan finde hjælp til, er du velkommen til at kontakte os på e-mail affald@naestved.dk, på Facebook under ‘Sammen ta’r vi skraldet’ eller på telefon 5588 5588