Stort og småt brændbart er ikke en del af storskraldsordningen i Næstved Kommune

17/9-2021

Vi oplever i øjeblikket en stigning i antallet af borgere, der sætter ting ud til storskrald, som betegnes som stort eller småt brændbart. Det er det restaffald, der er tilbage, når alt genanvendeligt, ikke brændbart og farligt affald er sorteret fra.

Sække fyldt med ringbind, videobånd, bolde, gavepapir, haveslanger, skumgummi og andet blandet affald er ikke en del af storskraldsordningen i Næstved Kommune. Det skal afleveres på genbrugspladsen.

Spild af tid og ressourcer

Vi er rigtig glade for, at borgerne benytter storskraldsordningen i Næstved Kommune, men det er spild af borgerens tid at sætte ting ud til storskrald, der alligevel ikke tages med. Det er også spild af ressourcer, at skraldemanden kører forgæves.

Selv om affaldet er i klare sække og placeret på egen grund ved skel mod vej, tager skraldemændene ikke stort og småt brændbart med. Vi vil nemlig rigtig gerne genbruge så mange ting som muligt og dermed afbrænde mindst muligt.

Du kan læse mere om storskraldsordningen i Næstved Kommune her og blive klogere på, hvad du må stille ud til storskrald, og hvordan du bestiller afhentning af storskrald.