Offentlige standpladser er ikke genbrugsstationer

18/6-2021

Affaldet skal sorteres korrekt og ikke smides på jorden, men puttes i de dertilhørende beholdere/containere. Det er uanset, om der er tale om restaffald, madaffald, metal, plast eller en helt anden type affald.

Det gælder også på kommunens offentlige standpladser, hvor der kan afleveres metal, glas, plast, papir og småt pap. Fra 1. juli kan der også afleveres mad- og drikkekartoner, når den nye affaldsordning starter.  

Affald tiltrækker rotter

Vi ser desværre ofte, at de offentlige standpladser bruges som mini genbrugsstationer, hvor der blandt andet stilles møbler og poser med blandet indhold ved siden af containerne. Det koster Næstved Kommune mange penge, hver gang der skal ryddes op. Derudover tiltrækker affald i det fri skadedyr som rotter.

Undgå derfor at stille mad/restaffald, møbler, bøger, hårde hvidevarer, farligt affald, stort pap, tøj og andre genstande, der ikke hører hjemme i containerne på standpladserne. Aflever i stedet affaldet til storskrald, hvis du er tilmeldt den kommunale storskraldsordning, og affaldet lever op til de krav, der er for ordningen. Du kan også vælge at køre affaldet på den lokale genbrugsstation.

Du kan kan læse mere om storskraldsordningen her: https://www.naestved-affald.dk/min-ordning/dagrenovation/storskraldsordning/ Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Team Affald på affald@naestved.dk.