Næstved har fået en ny ø: en affalds-ø

2/10-2020

Øen, som ligger lige ved Dania, midt i byen, er en del af et nyt affaldsprojekt. Her kan et udvalgt område blandet med borgere og erhverv afleverer deres madaffald, restaffald, metal og hård plast, glas, batterier samt papir og småt pap.

Affaldsøen består af store nedgravede containere, som opbevarer affaldet under jorden i store sække. Her holdes det koldt, så lugtgener mindskes og skadedyr holdes ude.

Formålet med øen er at få så mange af de nuværende affaldscontainere ud af Næstved midtby, så mængden af tung trafik og CO2 minimeres.

De nedgravede containere er samtidig særlige smarte. De vejer det affald, som smides i containeren, og så man kan følge med i sine affaldsmængder og CO2-forbrug derhjemme.

Du kan læse mere om projektet ved Dania ved at klikke her