Hvor farlig er din skraldespand?

26/6-2023

Passer du på din skraldemand? Farligt affald i din skraldespand kan være skadeligt ikke kun for miljøet, men også for din skraldemand.

Affald med faresymboler skal altid afleveres i din miljøkasse eller på genbrugspladsen – også selvom det er tomt. På den måde sikrer du at der ikke kommer giftige, ætsende eller brandfarlige ting skraldespanden.

Du kan læse mere om farligt affald ved at klikke her.

Tak for din hjælp, og fordi du passer på vores skraldemænd.