Har du husket at tage miljøkassen op af din beholder?

27/8-2021

Det er tæt på to måneder siden, at den nye affaldsordning trådte i kraft i Næstved Kommune. Siden har borgerne haft mulighed for at benytte den røde miljøkasse til farligt affald som husholdningsbatterier, blæk- og printerpatroner, elpærer, spraydåser og gift til skadedyr.

Miljøkassen udleveres til alle borgere i Næstved Kommune, der er tilmeldt storskraldsordningen, og for de flestes vedkommende er den blevet leveret sammen med den nye genbrugsbeholder til metal og glas.

Sidste udkald

Hvis du endnu ikke har fået taget miljøkassen op af din beholder, er det ved at være sidste udkald. Fra 1. september vil det nemlig være på borgers regning at få erstattet kassen, hvis den bortkommer. Det gælder også, hvis den “bliver spist” af skraldebilen. Du kan læse mere om brugen af miljøkassen her.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med nye affaldsordning eller miljøkassen, kan du henvende dig til Team Affald på følgende mail: affald@naestved.dk.