Få svar på dine spørgsmål omkring din regning

21/2-2019

1) Jeg har fået tilsendt to breve med opkrævning af renovation. Hvorfor har jeg det?

Hvis du har modtaget to breve omkring opkrævning af renovation på e-boks, så er det ene en oversigt mens den anden er en faktura.
Hvis du er tilmeldt betalingsservice, så modtager du kun oversigten. Modtager du derimod fysisk post så får du kun fakturaen.

2) Hvornår er sidste betalingsfrist for regningen? Der står både forfaldsdato og sidste rettidige indbetalingsdag på regningen for renovation.

Sidste betalingsfrist af regningen for renovation er 5. marts 2019.

3) Hvorfor er prisen for affaldsordningen steget i 2019?

Der er sket en stigning i prisen for renovation i forhold til sidste år. Dette skyldes bl.a. at skraldemanden kommer oftere på din adresse. Tidligere hentede vi kun papir og storskrald hver anden måned, hvor vi i den nye ordning henter genbrug hver 4. uge og storskrald hver 14. dag. Du kan herunder se et eksempel på prisstigningen:

Affaldsgebyr for 2018:
240 liter beholder til dagrenovation 1.027,84 kr.
240 liter beholder til papir 0 kr.*
Storskrald 66,55 kr.
Genbrugspladsgebyr 1.117,44 kr.
Grundgebyr 426,29 kr.

I alt: 2.638,12 kr.

Affaldsgebyr for 2019:
240 liter 2-kammer beholder til mad- og restaffald 995,86 kr.
240 liter 2-kammer beholder til genbrug 0 kr.*
Storskrald 130,80 kr.
Genbrugspladsgebyr 1116,19 kr.
Grundgebyr 478,37 kr.

I alt: 2.721,22 kr.

* Gebyr for afhentning af papir og genbrug indgår som en del af grundgebyret. Ved tilmelding af ekstra materiel på mad- og restaffald samt genbrug opkræves der gebyr for dette.

Du kan se alle affaldsgebyr for 2019 på www.naestved-affald.dk/information/priser/

4) Hvorfor er der tre rater på det brev som jeg har modtaget?

1. og 2. rate er betaling for din ejendomsskat. 3 rate er for renovation. Du skal derfor kun forholde dig til beløbet for renovation på denne regning.

5) Hvorfor står der noget med regulering på min regning?

Hvis du i løbet af december har ændret din ordning, så er der på regningen for 2019 blevet opkrævet eller krediteret for denne periode sammen med beløbet for 2019.

6) Der er en fejl på min regning. Hvem skal jeg kontakte?

Hvis fejlen på din regning gælder takster eller perioder eller lign. så skal du kontakte Team Affald på tlf. 5588 6180.
Hvis fejlen derimod gælder forkert modtager, manglende girokort eller opkrævning på noget som allerede er betalt, så kan du kontakte Opkrævning på tlf. 5588 5576.

7) Jeg er ikke oprettet med Betalingsservice på min ejendomsskat. Hvordan får jeg så min regning for renovation?

Regningerne for renovation bliver i 2019 udsendt gennem e-boks i perioden 18.02.19-19.02.19 eller afsendt med post 19.02.2019. Hvis du ønsker at blive tilmeldt Betalingsservice kan du enten indtaste oplysningerne fra betalingskortet direkte i din netbank eller kontakte Opkrævning på tlf. 5588 5576.