Du kan bestille afhentning af storskrald, miljøkasse og ødelagte tekstiler hver 14. dag

13/7-2021

Hvorfor have besværet med at køre på genbrugspladsen med dit ødelagte køleskab, dit farlige affald eller din hullede sofa, når skraldemanden kan komme forbi din adresse og hente det?

Storskraldsordningen er en obligatorisk ordning i Næstved Kommune, og derfor er du som borger automatisk tilmeldt den kommunale storskraldsordning. Det betyder, at du betaler til ordningen gennem det årlige affaldsgebyr, og det er mange borgere faktisk slet ikke klar over.

Storskraldsordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen med undtagelse af etageejendomme med over 20 boligenheder. Ejendomme med over 20 boligenheder, der ønsker at være med i den kommunale storskraldsordning, kan tilmelde sig ordningen, hvis alle er enige om tilmeldelse. Deltagelsen gælder for samtlige boligenheder i ejendommen.

Miljøkasse og poser til ødelagte/kasserede tekstiler

Både miljøkassen til farligt affald og de særlige poser til ødelagte/kasserede tekstiler er en del af den kommunale storskraldsordning i Næstved Kommune. Derfor foregår afhentning af disse, ligesom når du bestiller storskrald. Du kan få hentet storskrald hver 14. dag, og bestillingen foretages via vores hjemmeside www.naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller ved at klikke på linket her.

Billedtekst: Indsamlingspose til kasserede tekstiler – afhentes gennem storskraldsordningen.

Du skal starte med at skrive din adresse. Herefter vælger du feltet ’Bestil afhentning af storskrald/miljøkasse’ og følger vejledningen. Det er vigtigt, du sætter flueben de rigtige steder. Ønsker du afhentning af miljøkassen, skal du sætte flueben ved ’Ombyt miljøkasse’. Ønsker du afhentning af tekstiler, skal du sætte flueben ved ’Kasserede tekstiler (Røde sække med piktogram)’. Du skal bestille afhentning af storskrald senest tre hverdage i forvejen. 

12 enheder til storskrald

Vær opmærksom på, at der gælder en række regler for storskraldsordningen. Det er vigtigt, at storskraldet står adskilt i de forskellige typer affald, og det må ikke stables i store bunker med blandet affald.  

  • Du kan aflevere 12 enheder til storskrald pr. gang. En enhed svarer til for eksempel ét møbel, én sæk, én miljøkasse eller ét bundt pap. Hvis du har mere en 12 enheder, kan du bestille afhentning af storskrald til næste gang, som er 14 dage efter.
  • Pap må ikke være i klare sække, men skal bundtes med snor. Dit pap skal være rent og må ikke have været i kontakt med for eksempel madaffald.
  • Du skal bundte mindre dele med holdbart snor eller lægge det i klare plastsække.
  • Husk at sætte en seddel med “storskrald” på genstande, hvor skraldemanden kan komme i tvivl – for eksempel på cykler og barnevogne.
  • Storskraldet skal kunne håndteres og bæres af to skraldemænd.

Haveaffald er ikke en del af storskraldsordningen

Storskraldet skal sættes frem inden klokken 7 på afhentningsdagen. Dit storskrald skal være placeret på egen grund ved skel mod vej, så det er let tilgængeligt for afhentning. Du kan klikke her og læse mere om reglerne for placering af storskrald.

Hvis der står mere end 12 enheder til afhentning, medtages det resterende storskrald ikke. Der skal i stedet bestilles en ny ordre med afhentning 14 dage senere.

Haveaffald er ikke en del af storskraldsordningen og skal tilmeldes separat. Du kan læse mere om storskraldsordningen samt se hvilke ting, du må aflevere til storskrald på https://www.naestved-affald.dk/min-ordning/dagrenovation/storskraldsordning/.