Nyheder

Vi har fået en ny affaldsordning i Næstved Kommune. Den giver dig bedre muligheder for at sortere både papir, småt pap, glas, metal, hård plast, rest- og madaffald tæt på din bolig.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

Nyheder