Vigtig information om ny affaldsordning

5/7-2021

Vi får i øjeblikket rigtig mange henvendelser fra borgerne i forbindelse med den nye affaldsordning i Næstved Kommune. Vi samler løbende op og svarer, så hurtigt vi kan.

Herunder har vi samlet vigtig information, så du kan komme i gang med at sortere dit affald i 10 forskellige typer – så gnidningsfrit som muligt.

Nye tømningsdage

Genbrugsbeholderen (den gamle beholder med glas, metal og hård plast/papir og småt pap) omdannes i den nye affaldsordning til plast/mad- og drikkekartoner samt papir og småt pap (papir og småt pap ændres ikke). Det betyder, at der kan forekomme nye tømningsdage.

Vi er opmærksomme på, at det for nogen vil skabe udfordringer, hvis beholderen bliver tømt senere. Det er heldigvis kun i overgangsperioden, og når beholderen er tømt første gang efter den 1. juli, vil den fremover indgå i en fast turnus og blive tømt hver 14. dag.

Det er vigtigt, at du ikke overfylder beholderen, så låget ikke kan lukkes. Hvis du har problemer med at få plads til dit affald, kan du ifølge regulativet for husholdningsaffald i Næstved Kommune, som du kan finde her, aflevere affaldet på genbrugspladsen eller på udvalgte offentlige genbrugsøer.

Blandet indhold i beholderen

Vi er opmærksomme på, at der i overgangen fra gammel til ny ordning vil være blandet affald i den gamle genbrugsbeholder til glas, metal og hård plast, som med den nye ordning omdannes til plast/mad- og drikkekartoner. Beholderen vil derfor første gang – selv om den nye ordning er startet – blive tømt som MGP-fraktion (metal, glas, plast) for at sikre, at metal og glas er kommet ud af beholderen.

Du skal derfor ikke begynde at sortere det affald, du allerede har puttet i beholderen til metal, glas og plast, men blot begynde at sortere efter den nye ordning.

Sorteringsguide og afhentningskalender

På vores hjemmeside kan du finde vores sorteringsguide og en oversigt over piktogrammer og print-selv skilte med forklaringer på, hvad du må komme i de forskellige beholdere, og hvad du ikke må komme i. Klik på linket her https://www.naestved-affald.dk/information/skilte-og-sortering/

Det er også muligt at hente en PDF kalender over tømninger på din adresse. Dermed kan du se, hvornår dine beholdere bliver tømt næste gang. Du kan også bestille storskrald samt afhentning af den røde miljøkasse og tekstiler. Det kan du gøre ved at klikke på linket her https://naestved.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx og indtaste din adresse.

Det er også her, du kan anmelde diverse afvigelser og tilmelde dig vores “Huske-på-service”, så du modtager en SMS eller e-mail, inden vi henter dit affald.

Kontakt os gerne

Som noget nyt skal du – hvis din beholder ikke er blevet tømt – anmelde det senest tre hverdage efter, den skulle have været tømt. Hvis du overskrider dette, bliver beholderen først tømt på næste ordinære tømningsdag.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med den nye affaldsordning, eller mangler du at få leveret materiel, kan du henvende dig til Team Affald på følgende mail: affald@naestved.dk.