Vask af nedgravede affaldsløsninger

1/3-2021

Vi begynder i denne uge at vaske alle de nedgravede containere i kommunen.