Udskiftning af ødelagte genbrugsbeholdere starter den 3. januar 2022

27/12-2021

Næstved Kommune påbegynder udskiftning af ødelagte genbrugsbeholdere den 3. januar 2022. Det drejer sig om cirka 17.000 beholdere til plast, mad- og drikkekartoner/papir og småt pap.

Det er kun beholdere med hakker i drypkanten, jævnfør billederne herunder, der udskiftes.

Sæt først beholder på plads efter udskiftning

Beholderne har låg i låg og udskiftes til beholdere med fliplåg, som vi kender fra beholderen til metal/glas. Udskiftningen sker på den ordinære tømningsdag.

Da det ikke er samme vogn eller skraldemand, der tømmer og udskifter beholderne, er det vigtigt, at borgerne ikke sætter deres beholder på plads efter tømning, før den er udskiftet.

Renovatøren får naturligvis besked på at sætte de beholdere, der ikke er ødelagte og dermed ikke skal udskiftes tilbage på standplads efter tømning. Næstved Kommune forventer, at udskiftning af beholderne er afsluttet med udgangen af januar.