Ny affaldsordning på vej: Så langt er vi kommet med udrulningen efter fire uger

1/6-2021

✔ 10.678 genbrugsbeholdere á 240 liter til glas og metal – med tilhørende rød miljøkasse – er samlet og kørt ud. Det svarer til 43,3 procent.

✔ 253 containere á 660 liter til glas og metal er samlet og kørt ud. Det svarer til 24,6 procent.

✔ 33.537 nye og gamle genbrugsbeholdere er blevet scannet og registreret. Det svarer til 41,2 procent.

Det er status efter 4. uge med udrulning af den nye affaldsordning i Næstved Kommune. Der skal frem mod 1. juli samles og køres 25.000 genbrugsbeholdere, 1024 containere samt 35.000 røde miljøkasser ud til borgerne, så de kan være klar til brug, når ordningen starter. Derudover skal alle beholdere – nye som gamle – scannes og registreres på den enkelte adresse.

Det kræver planlægning, overblik og ikke mindst hjælp fra rigtig mange hænder at gøre de mange genbrugsbeholdere og miljøkasser klar til brug. 18 er ansat til at klare den opgave, hvoraf otte af dem har ansvaret for at samle beholderne, mens de 10 sørger for at køre beholdere og miljøkasser ud til borgerne.  

– Som ved alle projekter møder vi lidt udfordringer undervejs. Men det går fint, og vi når det til tiden, siger Kenneth Jensen, der er projektleder hos KL Transport, som står for udkørsel og samling.

Mere affald skal genanvendes

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer, at alle landets 98 kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Næstved Kommune tænker på miljøet og er blandt de kommuner i landet, der går forrest i forhold til den nye affaldsordning, som kan udnytte affaldets værdifulde ressourcer endnu mere. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen.

KL Transport fortsætter i samarbejde med Næstved Kommune og Joca a/s udrulningen frem mod 1. juli 2021, hvor den nye affaldsordning starter, og vi alle sammen skal til at sortere lidt mere, end vi allerede gør. De nye genbrugsbeholdere, containere og røde miljøkasser må først tages i brug fra 1. juli 2021. Indtil da skal borgerne sortere efter den gamle ordning.

Hvis du har spørgsmål til den nye affaldsordning eller oplever fejl i forbindelse med levering af den nye genbrugsbeholder, container eller miljøkasse, kan du henvende dig til Team Affald på mail affald@naestved.dk.