Ny affaldsordning på vej: Team Affald står klar på Axeltorv

21/6-2021

Vi nærmer os så småt den 1. juli og dermed datoen for, hvornår den nye affaldsordning i Næstved Kommune træder i kraft, og alle borgere skal til at sortere i de samme 10 typer affald.

I den forbindelse står medarbejdere fra Team Affald klar på Axeltorv onsdag den 23. juni fra klokken 10 til 13. Her kan alle interesserede komme forbi og få en snak med medarbejderne omkring den nye affaldsordning, og hvordan affaldet fremover skal sorteres. Grøn Omstilling vil også være til stede og fortælle om affaldets ressourcer.

10 typer affald

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer, at alle landets 98 kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen. I august samme år vedtog Næstved Byråd, at de 10 typer affald skal sorteres fra 1. juli 2021.

Næstved Kommune er én blandt få kommuner på Sjælland, der er klar med udrulningen af den nye affaldsordning. Konkret betyder det, at borgerne fremover skal sortere i følgende typer affald: Madaffald, restaffald, papir og småt pap, glas, metal, plast (både hård og blød plast), mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

Ny genbrugsbeholder og miljøkasse vises frem

Den nye genbrugsbeholder med fliplåg, som alle borgere i enfamiliehuse får leveret inden 1. juli, indeholder metal i ét rum og glas i et andet. Den vil blive vist frem på Axeltorv sammen med den røde miljøkasse til farligt affald og tekstilposen, som skal bruges til ødelagte tekstiler som tøj, sko og tasker.

Beholderen med mad- og restaffald fortsætter som i nuværende ordning. Den gamle genbrugsbeholder med glas, metal og hård plast i det ene rum og papir/småt pap i det andet rum omdannes til plast/mad- og drikkekartoner samt papir og småt pap (papir og småt pap ændres ikke). Farligt affald og ødelagte tekstiler indsamles i storskraldsordningen i de dertilhørende røde miljøkasser og poser.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse den nye affaldsordning, og ikke har mulighed for at møde op på Axeltorv onsdag den 23. juni, kan du henvende dig til Team Affald på følgende mail: affald@naestved.dk.