Tak fordi du sorterer dit affald

20/12-2018

Til trods for begyndervanskeligheder med den nye affaldsordning, er borgerne i Næstved Kommune så gode til at sortere, at kommunen allerede nu har nået en genanvendelsesprocent på 47,6% i november måned. De nye tal kommer dugfriske fra AffaldPlus, som modtager og behandler affaldet for Næstved Kommune.

Blot 2 måneder efter den nye affaldsordning er startet, er genbruget steget og mængden af restaffaldet faldet. Nu genanvender vi næsten halvdelen af det affald der smides ud.

I oktober og november måned er der indsamlet 3880 tons affald, hvoraf
– 2973 tons var mad- og restaffald (560 tons madaffald/2413 tons restaffald)
– 905 tons genbrug – glas, metal, hård plast, småt pap og papir (362 tons glas, metal, hård plast/543 tons småt pap og papir)

1464 tons affald er derfor blevet sendt til genanvendelse.

Tusind tak fordi du sorterer dit affald