Status på udskiftning af ødelagte genbrugsbeholdere

7/1-2022

Næstved Kommune påbegyndte den 3. januar udskiftningen af ødelagte genbrugsbeholdere. I alt skal der udskiftes ca. 17.000 beholdere til plast, mad- og drikkekartoner/papir og småt pap. Det drejer sig om beholdere med hakker i drypkanten, jævnfør billedet øverst på siden.

Efter den første uge med ombytning er vi ikke helt så langt som håbet, dette skyldes blandt andet sygdom hos medarbejdere der udskifter beholderne. For at indhente de manglende udskiftninger for de adresser hvor beholderen er tømt i denne uge, har Næstved Kommune givet tilladelse til der også bliver udskiftet beholdere lørdag og søndag begge dage fra kl. 7.00.

Skraldemanden lader beholderen stå fremme efter tømning

Det er tidligere meldt ud at skraldemanden lader beholderen der skal udskiftes stå fremme efter tømning. Dette gøres for at sikre at holdet der udskifter beholderne, kan finde beholderne på adressen.

Det er planen at beholderne udskiftes i forbindelse med ordinær tømmedag. Grundet det store antal beholdere der skal udskiftes, kan alle ikke nås på én tømmedag – derfor er det planen at alt er udskiftet inden udgangen af januar. Hvis din beholder ikke er udskiftet ved ugens udgang i den uge du har ordinær tømmedag, kan den køres på plads og vil blive skiftet til næste ordinære tømmedag.

Hvad gør jeg med mit affald i perioden mellem tømmedag og udskiftning

Du skal benytte din beholder som du plejer. Holdet der udskifter beholderen, kører efter samme rute som skraldebilen det skulle gerne betyde der er minimalt affald i beholderen – men er der affald medtages dette ved udskiftningen.

Vi beklager den ulejlighed, det eventuelt måtte medføre. Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til Team Affald på affald@naestved.dk.