Sortering af husholdningslignende affald i virksomhederne

14/11-2022

Fra den 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Reglerne skal sikre, at affald sorteres i endnu højere grad – også når man er på arbejde.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde målrettet information til virksomhederne.
Du kan læse mere ved at klikke her.

Husholdningslignende affald

Husstandslignende affald er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Produktionsaffald

Hvis en virksomhed har produktionsaffald, skal denne del stadig sorteres efter de gældende krav i affaldsbekendtgørelsen, der er en liste over affaldstyper egnet til materialenyttiggørelse i § 60.
Du finder affaldsbekendtgørelsen ved at klikke her

Du kan kontakte jeres affaldsindsamler/renovatør

Først og fremmest er det en god idé at tage en snak med din affaldsindsamler for at sikre, at du har en ordning og de konkrete løsninger, der passer til dit behov. Indsamlere og transportører kan også finde i det nationale affaldsregister.
Du finder det nationale affaldsregister ved at klikke her.

Mindre virksomheder

Mindre virksomheder har mulighed for at tilkøbe kommunens indsamlingsordning for genanvendeligt affald fra husstandene under forudsætning af:

Virksomheden producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings.

Udgangspunktet er standardløsningen for en husstand og der kan vælges en, to eller alle tre  beholdere (dog ikke flere beholdere af samme affaldstype):

  • 240 liter, todelt beholder til mad- og restaffald
  • 240 liter, todelt beholder til plast/mad- og drikkekarton & papir og småt pap
  • 240 liter, todelt beholder til glas og metal

Stort pap, fortroligt papir, farligt affald og tekstiler skal du kontakte din affaldsindsamler omkring.  Se eventuelt mulighederne for aflevering til genbrugspladsen, der kan benyttes mod betaling.

Priser og tømningsfrekvens fremgår af affaldsgebyrerne for 2023. Der kan benyttes standardløsninger. Det er ikke muligt at tilbyde særordninger ifølge lovgivningen.
Du kan se alle priser for 2023 ved at klikke her.

Den kommunale indsamlingsordning kan ikke godtgøre virksomhederne for genbrugsfraktioner som private affaldsindsamlere og renovatører kan. Dette skyldes, at affaldet indsamles sammen med borgernes affald og den enkelte beholder/container ikke vejes.

Tilmelding til kommunens indsamlingsordning kan ske på ‘Min side’ som du finder ved at klikke her.

Du kan også kontakte Team Affald på tlf. 55885588.