Skraldespandene til restaffald forsvinder på de offentlige genbrugsøer

4/7-2022

Vi oplever desværre en stor udfordring på vores offentlige genbrugsøer med affald, som ikke hører til. Der bliver smidt både mad- og restaffald i skraldespandene, som er tiltænkt den emballage som man bringer sit afleverede affald i.

Dette medfører gener for blandt andet nabo, og er med til at tiltrække skadedyr. Det er derfor blevet besluttet at fjerne skraldespandene til emballage, da der på genbrugsøerne er containere til både plast såsom indkøbsposer og til småt pap såsom papæsker.

Der er derfor fortsat mulighed for at komme af med sin emballage, som en del af den nye affaldsordning. Der vil samtidig fortsat være tilsyn på de offentlige genbrugsøer, hvor der bliver indmeldt, hvis der er udfordringer eller lignende med affald.