Skraldemændene henter dit affald – også i helligdagene

5/5-2023

Skal din skraldespand tømmes på en helligdag, så frygt ej. Vi henter stadig affaldet hos dig. Skraldemændene kører nemlig som normalt, hvilket betyder at der vil blive hentet affald på Store Bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.