Så går det for alvor løs: Nu skal borgerne i Næstved Kommune sortere deres affald i 10 forskellige typer

1/7-2021

Den nye affaldsordning i Næstved Kommune er skudt i gang. Det betyder, at vi alle sammen skal til at sortere vores affald i 10 forskellige typer i stedet for syv. Det betyder også, at du nu må tage din nye genbrugsbeholder til metal og glas i brug.

I den anledning viste borgmester Carsten Rasmussen torsdag den 1. juli sine affaldsbeholdere frem på villavejen i Næstved. Remondis stod også klar med en af deres to-kammer skraldebiler for at vise, at det sorterede affald ikke ender i samme rum – og hvordan fliplåget på den nye genbrugsbeholder selv åbner, når spanden kommer op at hænge på bilen.

Billedtekst: Remondis har siden 2018 kørt med to-kammer biler i Næstved Kommune, fortæller skraldemand Patrick Kirkeby.

Kasserede tekstiler og farligt affald

Carsten Rasmussen fortalte ivrigt, hvordan vi nu skal sortere vores affald på en lidt anden måde, end vi hidtil har gjort. Det nye er, at vi ikke længere skal blande metal, glas og plast. Det skal fremover sorteres hver for sig, så vi kan få renere fraktioner og dermed genanvende mere af affaldet.

Plast dækker nu både hård og blød plast, og mad- og drikkekartoner skal også sorteres og ikke længere smides i restaffald. Derudover skal kasserede tekstiler som tøj, sko og tasker i den udleverede sæk, mens farligt affald som eltandbørster, spraydåser, batterier og malingrester fremover skal i den nye, røde miljøkasse.

– Hvis du har en fem liters malerbøtte, skal du stadig på genbrugspladsen med den. Og hvis du har en Krysantemumbombe er det ikke her, den skal i, forklarede Carsten Rasmussen, imens han viste miljøkassen frem – og de andre tre affaldsbeholdere med dertilhørende indhold.

Billedtekst: Med den nye affaldsordning kan borgerne i Næstved Kommune fremover bruge den røde miljøkasse til farligt affald som blandt andet småt elektronik, husholdningsbatterier, elpærer og kemikalierester.

Mere genanvendelse mindsker mængden af affald til forbrænding

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer en ny klimaplan, som blandt andet indebærer, at alle landets 98 kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald, så endnu mere kan genanvendes og CO2-udledningen nedbringes.

Når du sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer, der er i affaldet. Med den nye affaldsordning kan endnu mere affald blive til nye materialer og produkter takket være din sortering derhjemme. Dermed mindskes mængden af affald til forbrænding.

Næstved Kommune er blandt de ni kommuner i landet, der i 2021 når i mål med den nye affaldsordning. De andre kommuner er Frederiksberg, Hedensted, Herlev, Herning, Kolding, København, Solrød og Svendborg. Det glæder formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen, at Næstved vil være foregangskommune og vægter den grønne profil højt.

– Jeg synes, det er rigtig flot, at vi er nået så langt. Vi kunne lige så godt have valgt at gøre som mange af de andre kommuner og søge dispensation. Men hvorfor skulle vi dog gøre det? Vi ved jo, det kommer alligevel. Så det er jo bare at komme i gang, siger Helle Jessen.

Sorteringsapp klar til at downloade i App Store og Google Play

I forbindelse med den nye affaldsordning i Næstved Kommune lanceres en sorteringsapp, som kan downloades i både App Store og Google Play. Navnet er ”Perfect Waste”, og formålet med appen er at gøre affaldssorteringen endnu lettere, så vi kan sende så meget affald til genanvendelse som muligt.

Billedtekst: Scan varen i appen, og den fortæller dig, hvor emballagen skal hen. Her viser Gert Christensen, driftsansvarlig for affaldsområdet i Næstved Kommunen den nye app til stor begejstring for borgmester Carsten Rasmussen.

Hvis du står med noget emballage og er i tvivl om, hvor det skal hen, kan du scanne varen via appen. Hvis den er registreret i systemets database, vil der blive vist et piktogram på skærmen, som fortæller i hvilken beholder varen skal i. Hvis du scanner en vare, der ikke findes i appens database, vil der komme en besked op, hvor du får mulighed for at indsende et billede af produktet og dermed registrere varen i databasen.

Her finder du vigtig information

På vores hjemmeside kan du finde vores sorteringsguide og en oversigt over vores piktogrammer og print-selv skilte med forklaringer på, hvad du må putte i de forskellige beholdere, og hvad du ikke må putte i. Klik på linket her https://www.naestved-affald.dk/information/skilte-og-sortering/

Det er også muligt at hente en PDF kalender over tømninger på din adresse. Dermed kan du se, hvornår dine beholdere bliver tømt næste gang. Du kan også bestille storskrald samt afhentning af den røde miljøkasse og tekstiler. Det kan du gøre ved at klikke på linket her https://naestved.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx og indtaste din adresse.

Du kan også anmelde diverse afvigelser. Som noget nyt skal du – hvis din beholder ikke er blevet tømt – anmelde det senest tre hverdage efter, den skulle have været tømt. Hvis du overskrider dette, bliver beholderen først tømt på næste ordinære tømningsdag.

Billedtekst: Fremover må du putte både blød og hård plast i din affaldsbeholder. Mad- og drikkekartoner skal også sorteres og ikke længere puttes i restaffald.

Sådan ser inddelingen af beholderne ud i den nye affaldsordning

• Beholderen med mad- og restaffald fortsætter uændret og tømmes hver 14. dag.

• Genbrugsbeholderen (den gamle beholder med glas, metal og hård plast/papir og småt pap) omdannes til plast/mad- og drikkekartoner samt papir og småt pap (papir og småt pap ændres ikke) og tømmes hver 14. dag.

• Den nye genbrugsbeholder indeholder metal i et rum og glas i det andet rum og tømmes hver 8. uge.

• Farligt affald og ødelagte tekstiler indsamles i storskraldsordningen ved bestilling hver 14. dag

Har du spørgsmål i forbindelse med den nye affaldsordning i Næstved Kommune, kan du sende en mail til Team Affald på affald@naestved.dk.