Oplever du at beholderen bliver for hurtigt fyldt?

23/4-2024

Så har du måske brug for mere plads. Der er forskellige muligheder, hvis din standardløsning ikke er nok til dit behov.

Dine affaldsordning er som udgangspunkt en såkaldt standardløsning, som er baseret på erfaringer og data om affaldsmængder i forhold til en gennemsnitlig husstand. Der kan dog være husstande, hvor der er brug for mere plads, og derfor kan man tilkøbe en ekstra beholder til f.eks. restaffald.

Skal jeg selv betale for en ekstra beholder?
Affaldsområdet er et hvile-i-sig-selv-område, hvilket betyder at udgifter skal betales af brugerne. Hvis du har brug for mere plads, så vil denne ekstraudgift blive pålagt dig, da det ellers ville være fællesskabet og resten af kommunens borgere, der skulle betale for dit ekstra behov.

Du kan finde alle priser for en ekstra beholder samt levering på www.naestved-affald.dk/priser

Hvorfor kan jeg ikke bruge de andre rum, som er tomme?
Hvis du mangler plads til dit affald, så kan du ikke bare benytte de andre rum i dine beholdere. Affaldet holdes adskilt både i skraldebilen og ved aflæsning, da affaldet skal videre til genanvendelse.

Hvis du derfor kommer restaffald sammen med dit madaffald eller i din beholder til plast/papir, så vil det andet affald i skraldebilen blive forurenet af dit restaffald.

Kan jeg aflevere restaffald på genbrugspladsen?
Dit ekstra restaffald kan kun afleveres på genbrugspladsen, hvis du bringer det i godkendte ekstra sække. Sækkene kan købes i udvalgte supermarkeder, på borgerservice eller på genbrugspladsen.

Du kan læse mere her om ekstra sækkene: www.naestved-affald.dk/ekstra-saekke

Kontakt os for mere info
Du er altid velkommen til at kontakte os på affald@naestved.dk eller på tlf. 5588 5588, hvis du har brug for hjælp til din affaldsløsning.